Pozostań na bieżąco

Statywy analityczne KARO SportSystems – teraz także...

Od pierwszego dnia działalności marki TrainerPRO przyświeca nam cel budowania kompleksowego i jednocześnie komplementarnego systemu wsparcia dla Trenerów oraz Klubów. Prócz szerokiej gamy własnych świadczeń, współpracujemy z podmiotami, oferującymi wartość dodaną do naszego portfolio. Na tej kanwie

Organizujemy staże szkoleniowe – Trener dzieli się...

Jedną z najpopularniejszych Usług Fakultatywnych marki TrainerPRO pozostaje niezmiennie „Pomoc w organizacji stażu trenerskiego”. Wspieramy zainteresowanych Trenerów oraz przyszłych Trenerów w wyjazdach, poszerzających horyzonty trenersko-szkoleniowe oraz wspomagających proces edukacji. Organizujemy hospitacje zarówno w Klubach i Akademiach na terenie

„Polecanie Trenera do Klubu” – notujemy duże...

System „Planowego doboru Trenerów” – opracowany przez markę TrainerPRO, a będący jednym z czterech filarów działalności agencji – tworzy skomplikowaną kombinację licznych świadczeń oraz działań strukturalnych. Temu kompleksowemu zagadnieniu poświęcimy osobny artykuł, jednak dzisiaj

Współpraca z marką TrainerPRO oczami Trenerów

W ciągu kilkunastu miesięcy funkcjonowania zgłosiło się do nas bardzo wielu Trenerów, ciekawych nowatorskiej idei marki TrainerPRO, a także poszukujących profesjonalnej drogi trenersko-szkoleniowego rozwoju. Liczne grono osób faktycznie rozpoczęło z nami kooperację, korzystając ze świadczeń

Pomagamy Trenerom wyjeżdżać na staże szkoleniowe –...

„Pomoc w organizacji stażu trenerskiego” – taką nazwę nosi jedna z najpopularniejszych Usług Fakultatywnych. Ze świadczenia mogą korzystać zarówno Trenerzy zarejestrowani w bazie danych (dostęp do Klubów z najwyższej klasy rozgrywkowej, skrócone procedury, wysoki rabat), jak

Profesjonalne statywy KARO SportSystems jako Usługa Partnerska!

Z przyjemnością informujemy o kolejnym niezwykle istotnym posunięciu marki TrainerPRO. Na mocy rozpoczętej współpracy z niemiecką firmą KARO SportSystems oferujemy – w ramach „Usługi Partnerskiej” dla Klubów i Trenerów – profesjonalne statywy wraz z kamerą, służące do nagrywania

Marcin Gabor prowadził wykład w Zabrzu

Na bazie współpracy marki TrainerPRO oraz Podokręgu Zabrze (Śląski Związek Piłki Nożnej) zorganizowana została – w dniu 14 marca – konferencja szkoleniowa dla Trenerów, skupionych właśnie w największym polskim podokręgu piłkarskim. Rolę prelegenta przejął

Komunikacja w zawodzie Trenera oczami… Trenera

Misją Trenera w prowadzeniu drużyny jest efektywne wdrożenie do zespołu precyzyjnego pomysłu, dotyczącego stylu gry, sposobu pracy treningowej, codziennego funkcjonowania zawodników od strony mentalnej. Warsztat trenerski powinien posiadać zatem szeroki zakres odpowiednich narzędzi,

W Krakowie opowiadaliśmy o roli bramkarza w...

Nominalnie warsztaty „Bramkarz jako ważna część zespołu” przewidziane zostały – w ramach programu „Edukacja Trenerów według TrainerPRO” – jedynie dla Trenerów zarejestrowanych w bazie danych marki. Jednak w roku 2016 otworzyliśmy spotkania edukacyjne