Idea projektu

Ewolucja

Marka TrainerPRO rozpoczęła swoją działalność w 2014 roku. Wówczas jako agencja edukacyjno-doradcza, z szerokim wachlarzem świadczeń dla Trenerów oraz Klubów/Akademii piłkarskich. Marcin Gabor powołał do życia nowatorskie w skali europejskiej przedsięwzięcie, które przez niemal siedem lat osiągnęło wiele sukcesów, podnosząc szerokie kompetencje Trenerów oraz pomagając w wielopłaszczyznowym rozwoju Klubów i Akademii, a jednocześnie stając się punktem odniesienia dla licznego grona osób funkcjonujących w piłce nożnej.

W 2021 roku przyszedł jednak czas na poważną zmianę strategiczną. Marcin Gabor zdecydował się na zmianę profilu marki, transformując TrainerPRO do projektu mającego na celu dostarczanie narzędzi, profesjonalizujących codzienną pracę Trenerów, Analityków, Dyrektorów ds. sportowych, Koordynatorów ds. szkolenia młodzieży, jak również osób zarządzających podmiotami piłkarskimi. Cechami wspólnymi wszystkich produktów jest kilka konkretnych elementów:

  • wszystkie produkty zostały wyselekcjonowane osobiście przez Marcina Gabora
  • kluczowe czynniki wyboru to jakość produktu, istotne zastosowanie w ramach rozwoju drużyny, Klubu, piłkarzy oraz profesjonalizm firmy partnerskiej
  • w ofercie znajdują się narzędzia pochodzące z piłkarskiej Europy, do których marka TrainerPRO w większości posiada wyłączność
  • TrainerPRO gwarantuje ceny niższe niż proponuje firma-matka

 

Football Development Institute

TrainerPRO jest marką Football Development Institute.

Football Development Institute to instytucja edukacyjno-rozwojowo-badawcza w profesjonalnej piłce nożnej. Celem głównym Instytutu jest podniesienie poziomu piłki nożnej w Europie - na przestrzeni kilkunastu następnych lat. FDI to jedyna europejska organizacja, posiadająca fundament w postaci własnej "Tożsamości piłkarskiej". Football Development Institute prowadzi działania w całej Europie.

Autorem "Tożsamości piłkarskiej FDI", całego konceptu oraz wszystkich projektów jest Marcin Gabor.

FDI realizuje swoją wizję oraz cele na fundamencie „Komplementarnego planu”. Pierwszy element to „Merytoryczna komunikacja”, obejmująca przekazywanie fachowych treści oraz publikacje problemowe (artykuły | książki). FDI prowadzi autorskie projekty badawcze, organizuje webinary, jak również konferencje. Wystąpienia eksperckie uzupełniają tę część.

Drugi kompleks nosi nazwę „Edukacja piłkarskich Specjalistów” i uwzględnia 15 ról. Przede wszystkim Członek Zarządu, Dyrektor ds. sportowych, Trener, Analityk, Scout, Dyrektor Akademii. Edukacja odbywa się w ramach następujących kompleksów tematycznych:

🔹 Certyfikowane kursy specjalistyczne
🔹 Doradztwo
🔹 zadaniowe Staże edukacyjne
🔹 Programy mentorskie

W trakcie procesu edukacji ważny aspekt stanowi wypracowanie specyficznej dla danej osoby "Tożsamości piłkarskiej".

Kolejny zakres tematyczny to „Rozwój Klubów” na terenie Europy w dziesięciu zdefiniowanych przez FDI "Obszarach rozwoju Klubu":

🔹 Zarządzanie Klubem
🔹 Piłkarska baza intelektualna
🔹 Piłka nożna & Zarządzanie
🔹 Komunikacja & Marketing
🔹 Finanse
🔹 Prawo & Licencjonowanie
🔹 Technologia
🔹 Infrastruktura
🔹 Psychologia
🔹 Compliance & Integrity

FDI stawia na koncepcyjne działanie w kontekście stworzenia "Tożsamości Klubu" oraz wsparcie w czterech segmentach:
🔹 Doradztwo
🔹 Audyt merytoryczny
🔹 Projekty rozwojowe
🔹 Program "Kompleksowy rozwój Klubu"

Cztery segmenty merytoryczne obejmują około 150 zagadnień szczegółowych.

FDI prowadzi też duży dział "Analysis & Research", zajmujący się następującymi obszarami:

🔹 budowanie wielokierunkowych baz danych
🔹 realizowanie bieżących zadań researcherskich
🔹 wsparcie wewnętrznych projektów badawczych
🔹 dostarczanie danych do publikacji oraz wystąpień Marcina Gabora
🔹 współpraca analityczna z podmiotami zewnętrznymi
🔹 wykonywanie analiz w ramach marki analitycznej FDI