Komunikacja w zawodzie Trenera oczami… Trenera

Misją Trenera w prowadzeniu drużyny jest efektywne wdrożenie do zespołu precyzyjnego pomysłu, dotyczącego stylu gry, sposobu pracy treningowej, codziennego funkcjonowania zawodników od strony mentalnej. Warsztat trenerski powinien posiadać zatem szeroki zakres odpowiednich narzędzi, umożliwiających sprawny przebieg procesu realizacji poszczególnych aspektów. Jednym z najważniejszych narzędzi, nabierającym kluczowego znaczenia w osiąganiu zespołowych sukcesów, są umiejętności miękkie. Innymi słowy, komunikacja to fundamentalny czynnik wpływu.

Komunikacja w piłce nożnej - jak w każdej innej dziedzinie życia - stanowi swoisty kanał relacji międzyludzkich, pozwalający osiągać porozumienie. A to przecież potężna siła współpracy. Młode pokolenie Trenerów wchodzi do rodzimego futbolu często z kreatywnymi i uzasadnionymi pomysłami, które potencjalnie mogą zaprowadzić do sukcesu na różnych płaszczyznach: rozwoju sportowego zespołu, progresu w kontekście systemu szkolenia, podnoszenia standardów organizacyjnych Klubu czy też kreowania kultury klubowej. Problem jednak tkwi w tym, że owe pomysły częstokroć nie wkraczają na drogę materializacji, bowiem pomysłodawcy nie potrafią precyzyjnie wyrazić własnych konstruktów myślowych. Ograniczenia komunikacyjne, które się pojawiają, hamują przekaz, blokując tym samym realizację świetnych inicjatyw.

Właściwa komunikacja to budowanie swoistego raportu z interlokutorem, stworzenie połączenia, które umożliwi czystą wymianę informacji. Każda konwersacja oparta jest jednak m. in. na podłożu emocjonalnym. Niemożliwe będzie więc czyste porozumiewanie się bez kontrolowania zmiennych stanów emocjonalnych. Emocje zaburzają, zniekształcają i rozregulowują połączenie komunikacyjne. Właściwe porozumienie opiera się na wykazaniu otwartości wobec przekazu rozmówcy. Powodem braku umiejętności konwersowania wielu osób w środowisku piłkarskim jest syndrom zawężonego pola komunikacyjno-emocjonalnego, który powtarzalnie sprowadza się do mało zasadnego udowadniania swoich racji. W ciągu kilku sekund rozmówcy staja się ofiarami chorobliwego konceptu udowadniania, co nie ma za wiele wspólnego z merytorycznym uzasadnieniem.

Trenerzy, ale także klubowi włodarze oraz podnoszący własną świadomość piłkarze, powinni zdawać sobie sprawę, że podwaliną dobrej współpracy - a w konsekwencji osiągania sukcesów sportowych - jest precyzyjne wyrażanie własnego punktu widzenia. Charakter każdego przekazu ma przeogromny wpływ na odbiorcę, toteż przedstawienie treści winno odbywać się w sposób zasadny, pozbawiony zbędnego ładunku emocjonalnego.

Fundamentem doprowadzenia do zjawiska "czystej komunikacji" jest świadomość "czystego myślenia" w aktualnym momencie, co oznacza, że identyfikacja z pojawiającymi się emocjami generuje sytuację, w której matryca emocjonalna kreuje określone wyniki myślowe. Dopóki uboczne stany emocjonalne będą przykrywały dostęp do swobodnego i nieograniczonego myślenia, dopóty interakcja komunikacyjna nie będzie prawdziwa w kontekście woli przekazu.

Obszar relacji interpersonalnych ma więc ogromne znaczenie. Czas, by podjąć się rzeczy najważniejszej, jeśli chodzi o dokonanie progresu. Czas wdrożyć tę wiedzę do własnej świadomości i zdawać sobie z niej sprawę przy każdej nadarzającej się możliwości.

Sebastian Szweda