Dla klubu

Zapoznaj się z profesjonalną ofertą dla klubów oraz akademii piłkarskich

Stworzenie Profilu Klubu/Akademii

 • Zdefiniowanie Profilu Klubu/Akademii należy określić mianem kluczowego kroku na drodze do pełnej profesjonalizacji podmiotu sportowego. Wypracowanie charakterystycznego profilu daje podstawy do wyznaczenia jednolitej i uporządkowanej polityki planowania oraz zarządzania Klubem. Marka TrainerPRO oferuje stworzenie Profilu Klubu na podstawie wielu składowych, konsultowanych z oficjelami, uwzględniających liczne czynniki wewnętrzne i zewnętrzne.

Wyznaczenie strategii Klubu/Akademii

 • Długofalowa strategia zostanie stworzona na bazie Profilu Klubu/Akademii. Działanie na bazie wypracowanej koncepcji oraz realizacja strategicznego planu pozwalają stworzyć nowe standardy organizacyjne, dbać o harmonijny rozwój sportowy oraz poprawić podstawy ekonomiczne. Dokładne sformułowanie strategicznych celów zostaje uzupełnione fachowym opracowaniem, określającym etapy ich realizacji oraz środki konieczne do zastosowania.

Budowa strategicznej struktury Klubu/Akademii

 • Pion sportowy to bezwzględnie najważniejszy dział każdego Klubu. Bez sprawnie zorganizowanego departamentu sportowego nie istnieje rozwój, zaś jego przemyślany konstrukt wpływa bezpośrednio i pośrednio na poziom profesjonalizmu, bieżącą działalność oraz potencjał rozwojowy Klubu. Tylko na bazie funkcjonujących struktur można odnotować ewolucję koncepcyjną, organizacyjną, sportową i ekonomiczną. Budowa struktury Klubu odbywa się na bazie:

  • stworzenia Profilu Klubu/Akademii
  • wyznaczeniu strategii Klubu/Akademii

   

  W ramach tej usługi oferujemy:

  • stworzenie koncepcji sportowej
  • zdefiniowanie konkretnych projektów sportowych
  • wypracowanie struktury organizacyjnej
  • określenie potrzebnych stanowisk
  • rekrutację pracowników
  • wyznaczenie podziału kompetencji
  • wdrożenie procedur
  • usystematyzowanie pracy poszczególnych osób
  • nadzór nad wszystkimi działaniami (okresowy lub stały)

Kompleksowy rozwój Klubu

 • W celu pełnej profesjonalizacji oraz wielopłaszczyznowego rozwoju Klubu/Akademii należy zastosować wdrożenie kompleksowego oraz strategicznego programu. Ten rodzaj współpracy zawiera wymienione poniżej punkty współpracy, a dodatkowo zostaje rozbudowany o szereg projektów strukturalnych. Całokształt działań przyjmuje charakter długofalowy.

  Na bazie kompleksowości konceptu istnieje szansa na powstanie profesjonalnego podmiotu sportowego, wyróżniającego się nowymi standardami organizacyjnymi, szerokim rozwojem sportowym oraz zbudowaniem fundamentów ekonomicznych.

  Zapewniamy kompleksowy rozwój poprzez implementację całej palety rozwiązań:

  • stworzenie Profilu Klubu
  • wyznaczenie strategii Klubu
  • organizacja strategicznych struktur klubowych
  • budowa pionu sportowego
  • wypracowanie Modelu Gry
  • stworzenie Profilu Trenera, Analityka, Dyrektora ds. sportowych
  • wyznaczenie Modelu Pracy dla Trenerów, Analityków, Dyrektora ds. sportowych
  • Zunifikowany System Szkolenia i Prowadzenia Drużyn
  • wypracowanie Profili zawodników
  • nowa koncepcja Akademii piłkarskiej
  • rozwój Trenerów i Analityków
  • Ewaluacja pracy Trenerów
  • Proces zatrudniania Trenerów
  • wyznaczenie modelu analitycznego
  • budowa Działu Analizy Taktycznej
  • wdrożenie oprogramowania do zarządzania wieloma działami Klubu oraz drużynami
  • opracowanie graficzne Systemu Gry (grafiki oraz animacje, charakteryzujące poszczególne Kategorie Sytuacji Boiskowych)
  • zdefiniowanie Profilu, kompetencji, zadań oraz charakterystyki działania Dyrektora ds. sportowych – oferujemy dodatkowo odpowiednie szkolenie wewnętrzne, a także rekrutację kandydatów
  • budowa Działu Scoutingu
  • wykonanie analizy personalnej drużyn – wnioski dotyczące szkolenia, polityki kadrowej oraz zarządzania posiadanym kapitałem ludzkim (analiza umiejętności oraz potencjału poszczególnych piłkarzy w odniesieniu do stosowanego/preferowanego Systemu Gry; przeprowadzenie bilansu kadry zespołu w odniesieniu do stosowanego/preferowanego Systemu Gry; zdefiniowanie potrzeb według pozycji, Profilu Zawodników oraz potencjału)
  • długofalowa budowa kadry zespołu (także wszystkich drużyn w klubie)
  • doradztwo w zakresie transferów zawodników oraz wypożyczeń z klubu
  • wdrożenie projektu o nazwie Wewnętrzny System Pozyskiwania Funduszy
  • wypracowanie polityki informacyjnej klubu
  • doradztwo w sprawie nowych technologii piłkarskich
  • diagnoza aktualnego stanu pionu sportowego klubu
  • dodatkowe projekty strukturalne

Nowa koncepcja Akademii/Szkółki piłkarskiej

 • Oferta w tym zakresie dotyczy zarówno zmiany koncepcji funkcjonowania istniejących Akademii (kluby od Ekstraklasy do IV ligi, akademie i szkółki komercyjne), jak również tworzenia podmiotów sportowych od podstaw. Wspieramy merytorycznie w najważniejszych obszarach:

  Zapewniamy kompleksowy rozwój poprzez implementację całej palety rozwiązań:

  • stworzenie Profilu Akademii/Szkółki
  • wyznaczenie strategii Akademii/Szkółki
  • organizacja strategicznych struktur
  • budowa pionu sportowego
  • wypracowanie Modelu Gry
  • stworzenie Profilu Trenera, Analityka, Koordynatora ds. szkolenia
  • wyznaczenie Modelu Pracy dla Trenerów, Analityków, Koordynatora ds. szkolenia
  • Zunifikowany System Szkolenia i Prowadzenia Drużyn
  • wypracowanie Profili zawodników
  • rozwój Trenerów i Analityków
  • Ewaluacja pracy Trenerów
  • Proces zatrudniania Trenerów
  • wyznaczenie modelu analitycznego
  • budowa Działu Analizy Taktycznej
  • wdrożenie oprogramowania do zarządzania wieloma działami Akademii/Szkółki oraz drużynami
  • opracowanie graficzne Systemu Gry (grafiki oraz animacje, charakteryzujące poszczególne Kategorie Sytuacji Boiskowych)
  • zdefiniowanie Profilu, kompetencji, zadań oraz charakterystyki działania Koordynatora ds. szkolenia – oferujemy dodatkowo odpowiednie szkolenie wewnętrzne, a także rekrutację kandydatów
  • budowa Działu Scoutingu
  • wykonanie analizy personalnej drużyn – wnioski dotyczące szkolenia, polityki kadrowej oraz zarządzania posiadanym kapitałem ludzkim (analiza umiejętności oraz potencjału poszczególnych piłkarzy w odniesieniu do stosowanego/preferowanego Systemu Gry; przeprowadzenie bilansu kadry zespołu w odniesieniu do stosowanego/preferowanego Systemu Gry; zdefiniowanie potrzeb według pozycji, Profilu Zawodników oraz potencjału)
  • długofalowa budowa kadr zespołów w Akademii/Szkółki
  • doradztwo w zakresie transferów zawodników oraz wypożyczeń z klubu
  • wdrożenie projektu o nazwie Wewnętrzny System Pozyskiwania Funduszy
  • wypracowanie polityki informacyjnej Akademii/Szkółki
  • doradztwo w sprawie nowych technologii piłkarskich
  • diagnoza aktualnego stanu pionu sportowego Akademii/Szkółki
  • dodatkowe projekty strukturalne

   

Wypracowanie Modelu Gry

Stworzenie Profilu Trenera

 • Wypracowanie precyzyjnej charakterystyki Trenera, pasującej do koncepcji Klubu, określa pomysł na przyszłość sportową drużyny/drużyn. Pozwala zatrudniać szkoleniowców według dokładnych wytycznych, dzięki czemu eliminuje się nieprofesjonalną postawę podpisywania kontraktów z Trenerami w przypadkowych okolicznościach. Stworzenie Profilu Trenera obejmuje następujące obszary:

   

  • rozumienie piłki nożnej oraz interpretacji gry
  • zapatrywania piłkarskie i trenersko-szkoleniowe
  • szerokie spektrum kompetencji
  • Strukturalne Zasady Taktyczne
  • składowe Systemu Gry
  • obszary rozwojowe zespołu
  • sposób wielowątkowego planowania
  • metodyka analityczna
  • warsztat trenerski
  • metodyka pracy
  • charakter i osobowość

   

  Przestrzeganie zasad zawartych w Profilu Trenera na przestrzeni wielu lat, a nawet dekad, gwarantuje ciągłość szkoleniową. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że ten ostatni czynnik – przy odpowiednio dobranych wymogach wobec Trenera – przełoży się na doraźne podniesienie poziomu sportowego oraz sukcesywny rozwój drużyny.

  Przygotowanie Profilu Trenera – na podstawie szczegółowo przeanalizowanych czynników – jest niezwykle ważnym wydarzeniem w najnowszej historii Klubu, bowiem wpłynie na mnóstwo aspektów funkcjonowania i może zapoczątkować proces rzeczywistej profesjonalizacji.

  Zdecydowana większość założeń jest wspólna dla wszystkich ról trenerskich w Klubie, bazujących na kryteriach dotyczących Pierwszego Trenera drużyny seniorów, jednak wypracowujemy także niuanse w kontekście innych ról trenerskich.

Scouting Trenerów

 • Do tej pory pojęcie „scouting” kojarzy się przede wszystkim z obserwacją piłkarzy. Mówi się o ocenie, mającej służyć pozyskaniu zawodnika. W konkteście Trenera niemal wszystko pozostawia się przypadkowi, zaś klubowe rozeznanie na rynku szkoleniowców jest gorzej niż mizerne i bazuje na ewentualnych znajomościach. To podejście więcej niż amatorskie, wręcz skandaliczne.

  Marka TrainerPRO oferuje Klubom i Akademiom profesjonalny „Scouting Trenerów”, polegający na weryfikacji Trenerów według zdefiniowanego Profilu Trenera. Struktura działań bazuje na poniższych elementach:

  • zdefiniowanie Profilu Trenera (liczba kryteriów zależna od Klubu – konsultacje)
  • stworzenie dopasowanego raportu obserwacyjnego
  • budowa bazy danych Trenerów z kryteriami porównawczymi oraz opisowymi
  • wybór Trenerów do obserwacji
  • wielostopniowa weryfikacja Trenera – mecze, jednostki treningowe
  • podsumowanie zakończonych etapów obserwacji
  • wydawanie rekomendacji odnośnie do pojedynczych szkoleniowców
  • definiowanie hierarchii Trenerów w ramach własnej bazy danych
  • tworzenie charakterystyki filmowej dla wyróżnionych Trenerów (w przypadku posiadania materiału)
  • obserwacja długofalowa – uzupełnianie bazy danych o kolejne informacje

Proces zatrudniania Trenerów

 • Wybór i zatrudnianie Trenerów powinno opierać się na precyzyjnej koncepcji sportowej Klubu/Akademii, nosić znamiona wielostopniowego procesu i kończyć podjęciem profesjonalnej decyzji. Taki przebieg wydarzeń – niestety – nie ma miejsca, co wynika z nieobecności jednolitej sportowej strategii oraz pomysłu na grę zespołu, a powoduje przypadkowe angażowanie Trenerów (często o niskim poziomie merytorycznym), ciągłe zmiany charakterystyki szkoleniowców i ich wpływ na zespół, wysoki stopień fluktuacji w kadrze drużyny, brak rozwoju zespołu, zawodników, a w ostatecznym rozrachunku także klubu, dodatkowo generując ogromne nakłady finansowe.

  Wsparcie marki TrainerPRO pozwala zerwać ze starymi i bardzo niekorzystnymi przyzwyczajeniami. Przejmujemy odpowiedzialność w konkretnych obszarach:

   

  • wypracowanie Modelu Gry
  • zdefiniowanie Profilu Trenera (liczba kryteriów zależna od Klubu – konsultacje)
  • stworzenie dopasowanego raportu obserwacyjnego
  • budowa bazy danych Trenerów z kryteriami porównawczymi oraz opisowymi
  • wybór Trenerów do obserwacji oraz uwzględnienie wskazanych personaliów
  • wielostopniowa weryfikacja Trenera – mecze, jednostki treningowe
  • podsumowanie zakończonych etapów obserwacji
  • definiowanie hierarchii Trenerów w ramach własnej bazy danych
  • tworzenie charakterystyki filmowej dla wyróżnionych Trenerów (w przypadku posiadania materiału)
  • obserwacja długofalowa – uzupełnianie bazy danych o kolejne informacje
  • wytypowanie trzech kandydatów do finalnego etapu rekrutacji
  • wyznaczanie zadań rekrutacyjnych dla kandydatów
  • przygotowanie rozmów z kandydatami – Trener: prezentacja Modelu Gry i Modelu Pracy, przedstawienie warsztatu szkoleniowego oraz planu pracy, scharakteryzowanie własnej osobowości i motywacji do przejęcia drużyny; Klub: prezentacja Profilu Klubu i długofalowej strategii, przedstawienie celów oraz oczekiwań, okazanie infrastruktury klubowej, negocjacje z kandydatem, parafowanie kontraktu
  • pomoc w podjęciu decyzji o wyborze Trenera
  • wsparcie w stworzeniu treści kontraktu/umowy
  • Ewaluacja pracy Trenera – po zatrudnieniu

Ewaluacja pracy Trenerów

 • Niezwykle ważny proces – mający ogromny wpływ na rozwój zespołu lub jego brak – stanowi ocena zatrudnionego szkoleniowca. Piłka nożna jest niesamowicie skomplikowaną dyscypliną sportu, materia szkoleniowa i trenerska charakteryzuje się bardzo dużym poziomem złożoności, specyfika tej profesji nie jest łatwa do rozszyfrowania, zaś jej długofalowy charakter dociera tylko do nielicznych.

  Marka TrainerPRO przeprowadza ewaluację Modelu Pracy, jakości działania oraz potencjału Trenera, analizując około pięćdziesięciu kryteriów. Badanie aspektów rzeczowych odbywa się – w optymalnych warunkach – przez pryzmat trzech perspektyw czasowych. Weryfikujemy pracę szkoleniowca oraz klasyfikujemy jego poziom merytoryczny. Jednocześnie dokonujemy diagnozy pozytywnych i negatywnych kierunków wielopłaszczyznowego rozwoju drużyny, uwzględniając tempo progresu w wielu aspektach.

  Przygotowujemy wnikliwe raporty analityczne, przedstawiając również rekomendację odnośnie do współpracy z konkretnym Trenerem. Wykonujemy analizy, dotyczące szkoleniowców we wszystkich rolach, uwzględnianych przez markę TrainerPRO.

  Tylko fachowa weryfikacja, niezależna od wyników, pozwala wdrożyć tryb długofalowego angażowania Trenerów, wpłynąć na wielostopniowy rozwój zespołu, zachować ciągłość szkoleniową. Ponadto daje możliwość zaoszczędzenia środków finansowych.

Zunifikowany System Szkolenia i Prowadzenia Drużyn

 • Obecnie aż 90% wszystkich klubów w Europie nie posiada jednolitego sposobu gry w większej liczbie drużyn, a jednocześnie zunifikowanego Systemu Szkolenia. To duży błąd, nie pozwalający rozwijać się poszczególnym zespołom, zawodnikom, a ostatecznie także klubom. Zalet zunifikowanych działań jest mnóstwo, dlatego marka TrainerPRO namawia do zmiany sposobu myślenia. Współpraca w tym zakresie obejmuje poniższe elementy:

  • wypracowanie Modelu Gry
  • wyznaczenie metodyki procesu treningowego
  • zdefiniowanie Obszarów Rozwojowych Zespołu
  • zbudowanie modelu analitycznego
  • wypracowanie Profilu Trenera
  • wypracowanie Profilu Zawodników
  • rozwój Trenerów w kierunku wyznaczonej strategii
  • pomoc w pozyskiwaniu Trenerów – dopasowanych do koncepcji
  • nadzór nad wszystkimi działaniami (okresowy lub stały)

Budowa Działu Analizy Taktycznej

 • Pomoc obejmuje zarówno duże działy, liczące od kilku do kilkunastu osób, jak również jednoosobowe wsparcie sztabów szkoleniowych. Całokształt działań obejmuje wiele aspektów.

   

  Budowa struktury:

  • wypracowanie struktury organizacyjnej
  • określenie potrzebnych stanowisk
  • rekrutacja pracowników
  • wyznaczenie podziału kompetencji
  • wdrożenie procedur i procesów
  • usystematyzowanie pracy poszczególnych osób

   

  Opracowanie obszarów merytorycznych:

  • określenie koncepcji gry drużyny (przejęcie istniejącej lub stworzenie nowej)
  • zdefiniowanie zagadnień taktycznych oraz analitycznych – rozumienie gry oraz interpretacja wydarzeń
  • System Analityczny
  • Metodyka analityczna – obszary koncepcyjne
  • Proces analityczny – wpływ metodyki
  • Tagging-System (charakterystyka)
  • analiza gry własnego zespołu, rywala, zawodników – różnice strukturalne
  • obszary analityczne – różne perspektywy strukturalne i czasowe
  • materiał filmowy do analizy – narzędzia do realizacji oraz cechy merytoryczne
  • wybór oprogramowania do analizy taktycznej
  • wypracowanie struktury analitycznej
  • stworzenie trzystopniowych masek analitycznych
  • zakładanie bazy danych – drużyny, zawodników
  • kategoryzowanie akcji + zaznaczanie scen + ocena akcji = profesjonalna procedura analityczna
  • wykorzystanie interaktywnych boisk w analizie
  • praca z filtrami analitycznymi
  • tworzenie zależności taktycznych – wyciąganie wniosków
  • łączenie elementów strukturalnych maski analitycznej z weryfikacją realizacji Systemu Gry
  • wprowadzenie do zagadnienia „trackingu”

   

  Dodatkowo proponujemy szkolenia Analityków oraz Trenerów, umożliwiające pełne korzystanie z wypracowanej koncepcji.

Trening mentalny dla Trenerów oraz zawodników

 • Możliwość wsparcia może zostać ukierunkowana na dwa obszary:

  1. Wsparcie w pracy z grupą ludzi

  W tym obszarze wyróżniamy trzy konkretne konstelacje:

  1. Trener –> zespół piłkarski
  2. Dyrektor ds. sportowych –> pion sportowy
  3. Koordynator ds. szkolenia młodzieży –> akademia

  Zagadnienia:

  • odczytywanie sygnałów płynących z grupy lub od jednostek
  • zarządzanie grupą ludzi
  • skuteczna komunikacja
  • budowanie koncentracji na działaniu
  • podporządkowanie różnych charakterów przyświecającym celom
  • umiejętność wpływania na określone działanie grupy lub jednostek
  • integracja grupy
  • panowanie nad własnymi emocjami
  • pewność siebie w przełożeniu na zarządzanie grupą

  2. Pomoc mentalna dla piłkarzy

  Zagadnienia:

  • zachowanie i odbudowanie koncentracji podczas treningu oraz meczu
  • problem rozpraszania przecz czynniki zewnętrzne
  • radzenie sobie z presją i stresem
  • motywacja do pracy
  • kłopoty komunikacyjne
  • mentalne problemy podczas i po kontuzji
  • panowanie nad emocjami
  • zdrowa pewność siebie
  • budowanie nawyków

Dodatkowe elementy strukturalne

 • Marka TrainerPRO posiada odpowiednie kompetencje oraz wiedzę merytoryczną do wsparcia w kolejnych obszarach:

   

  • zdefiniowanie Profilu, kompetencji, zadań oraz charakterystyki działania Dyrektora ds. sportowych – oferujemy dodatkowo odpowiednie szkolenie wewnętrzne, a także rekrutację kandydatów
  • budowa Działu Scoutingu
  • wykonanie analizy personalnej drużyn – wnioski dotyczące szkolenia, polityki kadrowej oraz zarządzania posiadanym kapitałem ludzkim (analiza umiejętności oraz potencjału poszczególnych piłkarzy w odniesieniu do stosowanego/preferowanego Systemu Gry; przeprowadzenie bilansu kadry zespołu w odniesieniu do stosowanego/preferowanego Systemu Gry; zdefiniowanie potrzeb według pozycji, Profilu Zawodników oraz potencjału)
  • długofalowa budowa kadry zespołu (także wszystkich drużyn w klubie)
  • doradztwo w zakresie transferów zawodników oraz wypożyczeń z klubu
  • wdrożenie projektu o nazwie Wewnętrzny System Pozyskiwania Funduszy
  • wypracowanie polityki informacyjnej klubu
  • wdrożenie oprogramowania do zarządzania wieloma działami Klubu oraz drużynami
  • zakładanie i prowadzenie bazy danych drużyn (jednostki treningowe i mecze, rozwój zespołu i piłkarzy, statystyki, animacje, grafiki)
  • tworzenie i pielęgnowanie archiwum treningowego (baza danych ćwiczeń oraz gier – skatalogowane i łatwe do wyszukania, dostępne dla każdego Trenera w klubie)
  • opracowanie graficzne Systemu Gry (grafiki oraz animacje, charakteryzujące poszczególne Kategorie Sytuacji Boiskowych)
  • doradztwo w sprawie nowych technologii piłkarskich
  • diagnoza aktualnego stanu pionu sportowego klubu

Stworzenie Profilu Klubu/Akademii

Zdefiniowanie Profilu Klubu/Akademii należy określić mianem kluczowego kroku na drodze do pełnej profesjonalizacji podmiotu sportowego. Wypracowanie charakterystycznego profilu daje podstawy do wyznaczenia jednolitej i uporządkowanej polityki planowania oraz zarządzania Klubem. Marka TrainerPRO oferuje stworzenie Profilu Klubu na podstawie wielu składowych, konsultowanych z oficjelami, uwzględniających liczne czynniki wewnętrzne i zewnętrzne.

Wyznaczenie strategii Klubu/Akademii

Długofalowa strategia zostanie stworzona na bazie Profilu Klubu/Akademii. Działanie na bazie wypracowanej koncepcji oraz realizacja strategicznego planu pozwalają stworzyć nowe standardy organizacyjne, dbać o harmonijny rozwój sportowy oraz poprawić podstawy ekonomiczne. Dokładne sformułowanie strategicznych celów zostaje uzupełnione fachowym opracowaniem, określającym etapy ich realizacji oraz środki konieczne do zastosowania.

Budowa strategicznej struktury Klubu/Akademii

Pion sportowy to bezwzględnie najważniejszy dział każdego Klubu. Bez sprawnie zorganizowanego departamentu sportowego nie istnieje rozwój, zaś jego przemyślany konstrukt wpływa bezpośrednio i pośrednio na poziom profesjonalizmu, bieżącą działalność oraz potencjał rozwojowy Klubu. Tylko na bazie funkcjonujących struktur można odnotować ewolucję koncepcyjną, organizacyjną, sportową i ekonomiczną. Budowa struktury Klubu odbywa się na bazie:

 • stworzenia Profilu Klubu/Akademii
 • wyznaczeniu strategii Klubu/Akademii

 

W ramach tej usługi oferujemy:

 • stworzenie koncepcji sportowej
 • zdefiniowanie konkretnych projektów sportowych
 • wypracowanie struktury organizacyjnej
 • określenie potrzebnych stanowisk
 • rekrutację pracowników
 • wyznaczenie podziału kompetencji
 • wdrożenie procedur
 • usystematyzowanie pracy poszczególnych osób
 • nadzór nad wszystkimi działaniami (okresowy lub stały)

Kompleksowy rozwój Klubu

W celu pełnej profesjonalizacji oraz wielopłaszczyznowego rozwoju Klubu/Akademii należy zastosować wdrożenie kompleksowego oraz strategicznego programu. Ten rodzaj współpracy zawiera wymienione poniżej punkty współpracy, a dodatkowo zostaje rozbudowany o szereg projektów strukturalnych. Całokształt działań przyjmuje charakter długofalowy.

Na bazie kompleksowości konceptu istnieje szansa na powstanie profesjonalnego podmiotu sportowego, wyróżniającego się nowymi standardami organizacyjnymi, szerokim rozwojem sportowym oraz zbudowaniem fundamentów ekonomicznych.

Zapewniamy kompleksowy rozwój poprzez implementację całej palety rozwiązań:

 • stworzenie Profilu Klubu
 • wyznaczenie strategii Klubu
 • organizacja strategicznych struktur klubowych
 • budowa pionu sportowego
 • wypracowanie Modelu Gry
 • stworzenie Profilu Trenera, Analityka, Dyrektora ds. sportowych
 • wyznaczenie Modelu Pracy dla Trenerów, Analityków, Dyrektora ds. sportowych
 • Zunifikowany System Szkolenia i Prowadzenia Drużyn
 • wypracowanie Profili zawodników
 • nowa koncepcja Akademii piłkarskiej
 • rozwój Trenerów i Analityków
 • Ewaluacja pracy Trenerów
 • Proces zatrudniania Trenerów
 • wyznaczenie modelu analitycznego
 • budowa Działu Analizy Taktycznej
 • wdrożenie oprogramowania do zarządzania wieloma działami Klubu oraz drużynami
 • opracowanie graficzne Systemu Gry (grafiki oraz animacje, charakteryzujące poszczególne Kategorie Sytuacji Boiskowych)
 • zdefiniowanie Profilu, kompetencji, zadań oraz charakterystyki działania Dyrektora ds. sportowych – oferujemy dodatkowo odpowiednie szkolenie wewnętrzne, a także rekrutację kandydatów
 • budowa Działu Scoutingu
 • wykonanie analizy personalnej drużyn – wnioski dotyczące szkolenia, polityki kadrowej oraz zarządzania posiadanym kapitałem ludzkim (analiza umiejętności oraz potencjału poszczególnych piłkarzy w odniesieniu do stosowanego/preferowanego Systemu Gry; przeprowadzenie bilansu kadry zespołu w odniesieniu do stosowanego/preferowanego Systemu Gry; zdefiniowanie potrzeb według pozycji, Profilu Zawodników oraz potencjału)
 • długofalowa budowa kadry zespołu (także wszystkich drużyn w klubie)
 • doradztwo w zakresie transferów zawodników oraz wypożyczeń z klubu
 • wdrożenie projektu o nazwie Wewnętrzny System Pozyskiwania Funduszy
 • wypracowanie polityki informacyjnej klubu
 • doradztwo w sprawie nowych technologii piłkarskich
 • diagnoza aktualnego stanu pionu sportowego klubu
 • dodatkowe projekty strukturalne

Nowa koncepcja Akademii/Szkółki piłkarskiej

Oferta w tym zakresie dotyczy zarówno zmiany koncepcji funkcjonowania istniejących Akademii (kluby od Ekstraklasy do IV ligi, akademie i szkółki komercyjne), jak również tworzenia podmiotów sportowych od podstaw. Wspieramy merytorycznie w najważniejszych obszarach:

Zapewniamy kompleksowy rozwój poprzez implementację całej palety rozwiązań:

 • stworzenie Profilu Akademii/Szkółki
 • wyznaczenie strategii Akademii/Szkółki
 • organizacja strategicznych struktur
 • budowa pionu sportowego
 • wypracowanie Modelu Gry
 • stworzenie Profilu Trenera, Analityka, Koordynatora ds. szkolenia
 • wyznaczenie Modelu Pracy dla Trenerów, Analityków, Koordynatora ds. szkolenia
 • Zunifikowany System Szkolenia i Prowadzenia Drużyn
 • wypracowanie Profili zawodników
 • rozwój Trenerów i Analityków
 • Ewaluacja pracy Trenerów
 • Proces zatrudniania Trenerów
 • wyznaczenie modelu analitycznego
 • budowa Działu Analizy Taktycznej
 • wdrożenie oprogramowania do zarządzania wieloma działami Akademii/Szkółki oraz drużynami
 • opracowanie graficzne Systemu Gry (grafiki oraz animacje, charakteryzujące poszczególne Kategorie Sytuacji Boiskowych)
 • zdefiniowanie Profilu, kompetencji, zadań oraz charakterystyki działania Koordynatora ds. szkolenia – oferujemy dodatkowo odpowiednie szkolenie wewnętrzne, a także rekrutację kandydatów
 • budowa Działu Scoutingu
 • wykonanie analizy personalnej drużyn – wnioski dotyczące szkolenia, polityki kadrowej oraz zarządzania posiadanym kapitałem ludzkim (analiza umiejętności oraz potencjału poszczególnych piłkarzy w odniesieniu do stosowanego/preferowanego Systemu Gry; przeprowadzenie bilansu kadry zespołu w odniesieniu do stosowanego/preferowanego Systemu Gry; zdefiniowanie potrzeb według pozycji, Profilu Zawodników oraz potencjału)
 • długofalowa budowa kadr zespołów w Akademii/Szkółki
 • doradztwo w zakresie transferów zawodników oraz wypożyczeń z klubu
 • wdrożenie projektu o nazwie Wewnętrzny System Pozyskiwania Funduszy
 • wypracowanie polityki informacyjnej Akademii/Szkółki
 • doradztwo w sprawie nowych technologii piłkarskich
 • diagnoza aktualnego stanu pionu sportowego Akademii/Szkółki
 • dodatkowe projekty strukturalne

 

Wypracowanie Modelu Gry

Faktyczny rozwój sportowy drużyny oraz klubu nie jest możliwy bez kompleksowego i funkcjonalnego Modelu Gry. Sam ogólny pomysł na grę zespołu stanowi ledwie wstęp do prawdziwej pracy, zaś szczątkowa organizacja działań boiskowych nie pozwala na posiadanie kontroli nad drużyną, ani czynienie postępów. Marka TrainerPRO – w osobie Marcina Gabora – może profesjonalnie wykonać cały proces wypracowania Modelu Gry. Zebrane informacje ogólne zostaną przekute w precyzyjną wielostopniową i komplementarną strukturę, definiującą dokładny tryb organizacji gry, wyznaczającą rozwiązania systemowe, jak również wskazującą wszystkie aspekty oraz warunki konieczne do realizacji założeń.

W przypadku zainteresowania, układamy także metodykę procesu treningowego, adekwatną do detalicznej pracy nad wyznaczonym Modelem Gry. Uwzględniamy zagadnienia strukturalne w różnych perspektywach czasowych – ich konsekwentna realizacja umożliwi osiągnięcie odpowiedniego poziomu gry drużyny w ramach wybranej charakterystyki.

Wypracowanie Modelu Gry daje szansę wdrożenia Zunifikowanego Sytemu Szkolenia i Prowadzenia Drużyn w klubie.

Stworzenie Profilu Trenera

Wypracowanie precyzyjnej charakterystyki Trenera, pasującej do koncepcji Klubu, określa pomysł na przyszłość sportową drużyny/drużyn. Pozwala zatrudniać szkoleniowców według dokładnych wytycznych, dzięki czemu eliminuje się nieprofesjonalną postawę podpisywania kontraktów z Trenerami w przypadkowych okolicznościach. Stworzenie Profilu Trenera obejmuje następujące obszary:

 

 • rozumienie piłki nożnej oraz interpretacji gry
 • zapatrywania piłkarskie i trenersko-szkoleniowe
 • szerokie spektrum kompetencji
 • Strukturalne Zasady Taktyczne
 • składowe Systemu Gry
 • obszary rozwojowe zespołu
 • sposób wielowątkowego planowania
 • metodyka analityczna
 • warsztat trenerski
 • metodyka pracy
 • charakter i osobowość

 

Przestrzeganie zasad zawartych w Profilu Trenera na przestrzeni wielu lat, a nawet dekad, gwarantuje ciągłość szkoleniową. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że ten ostatni czynnik – przy odpowiednio dobranych wymogach wobec Trenera – przełoży się na doraźne podniesienie poziomu sportowego oraz sukcesywny rozwój drużyny.

Przygotowanie Profilu Trenera – na podstawie szczegółowo przeanalizowanych czynników – jest niezwykle ważnym wydarzeniem w najnowszej historii Klubu, bowiem wpłynie na mnóstwo aspektów funkcjonowania i może zapoczątkować proces rzeczywistej profesjonalizacji.

Zdecydowana większość założeń jest wspólna dla wszystkich ról trenerskich w Klubie, bazujących na kryteriach dotyczących Pierwszego Trenera drużyny seniorów, jednak wypracowujemy także niuanse w kontekście innych ról trenerskich.

Scouting Trenerów

Do tej pory pojęcie „scouting” kojarzy się przede wszystkim z obserwacją piłkarzy. Mówi się o ocenie, mającej służyć pozyskaniu zawodnika. W konkteście Trenera niemal wszystko pozostawia się przypadkowi, zaś klubowe rozeznanie na rynku szkoleniowców jest gorzej niż mizerne i bazuje na ewentualnych znajomościach. To podejście więcej niż amatorskie, wręcz skandaliczne.

Marka TrainerPRO oferuje Klubom i Akademiom profesjonalny „Scouting Trenerów”, polegający na weryfikacji Trenerów według zdefiniowanego Profilu Trenera. Struktura działań bazuje na poniższych elementach:

 • zdefiniowanie Profilu Trenera (liczba kryteriów zależna od Klubu – konsultacje)
 • stworzenie dopasowanego raportu obserwacyjnego
 • budowa bazy danych Trenerów z kryteriami porównawczymi oraz opisowymi
 • wybór Trenerów do obserwacji
 • wielostopniowa weryfikacja Trenera – mecze, jednostki treningowe
 • podsumowanie zakończonych etapów obserwacji
 • wydawanie rekomendacji odnośnie do pojedynczych szkoleniowców
 • definiowanie hierarchii Trenerów w ramach własnej bazy danych
 • tworzenie charakterystyki filmowej dla wyróżnionych Trenerów (w przypadku posiadania materiału)
 • obserwacja długofalowa – uzupełnianie bazy danych o kolejne informacje

Proces zatrudniania Trenerów

Wybór i zatrudnianie Trenerów powinno opierać się na precyzyjnej koncepcji sportowej Klubu/Akademii, nosić znamiona wielostopniowego procesu i kończyć podjęciem profesjonalnej decyzji. Taki przebieg wydarzeń – niestety – nie ma miejsca, co wynika z nieobecności jednolitej sportowej strategii oraz pomysłu na grę zespołu, a powoduje przypadkowe angażowanie Trenerów (często o niskim poziomie merytorycznym), ciągłe zmiany charakterystyki szkoleniowców i ich wpływ na zespół, wysoki stopień fluktuacji w kadrze drużyny, brak rozwoju zespołu, zawodników, a w ostatecznym rozrachunku także klubu, dodatkowo generując ogromne nakłady finansowe.

Wsparcie marki TrainerPRO pozwala zerwać ze starymi i bardzo niekorzystnymi przyzwyczajeniami. Przejmujemy odpowiedzialność w konkretnych obszarach:

 

 • wypracowanie Modelu Gry
 • zdefiniowanie Profilu Trenera (liczba kryteriów zależna od Klubu – konsultacje)
 • stworzenie dopasowanego raportu obserwacyjnego
 • budowa bazy danych Trenerów z kryteriami porównawczymi oraz opisowymi
 • wybór Trenerów do obserwacji oraz uwzględnienie wskazanych personaliów
 • wielostopniowa weryfikacja Trenera – mecze, jednostki treningowe
 • podsumowanie zakończonych etapów obserwacji
 • definiowanie hierarchii Trenerów w ramach własnej bazy danych
 • tworzenie charakterystyki filmowej dla wyróżnionych Trenerów (w przypadku posiadania materiału)
 • obserwacja długofalowa – uzupełnianie bazy danych o kolejne informacje
 • wytypowanie trzech kandydatów do finalnego etapu rekrutacji
 • wyznaczanie zadań rekrutacyjnych dla kandydatów
 • przygotowanie rozmów z kandydatami – Trener: prezentacja Modelu Gry i Modelu Pracy, przedstawienie warsztatu szkoleniowego oraz planu pracy, scharakteryzowanie własnej osobowości i motywacji do przejęcia drużyny; Klub: prezentacja Profilu Klubu i długofalowej strategii, przedstawienie celów oraz oczekiwań, okazanie infrastruktury klubowej, negocjacje z kandydatem, parafowanie kontraktu
 • pomoc w podjęciu decyzji o wyborze Trenera
 • wsparcie w stworzeniu treści kontraktu/umowy
 • Ewaluacja pracy Trenera – po zatrudnieniu

Ewaluacja pracy Trenerów

Niezwykle ważny proces – mający ogromny wpływ na rozwój zespołu lub jego brak – stanowi ocena zatrudnionego szkoleniowca. Piłka nożna jest niesamowicie skomplikowaną dyscypliną sportu, materia szkoleniowa i trenerska charakteryzuje się bardzo dużym poziomem złożoności, specyfika tej profesji nie jest łatwa do rozszyfrowania, zaś jej długofalowy charakter dociera tylko do nielicznych.

Marka TrainerPRO przeprowadza ewaluację Modelu Pracy, jakości działania oraz potencjału Trenera, analizując około pięćdziesięciu kryteriów. Badanie aspektów rzeczowych odbywa się – w optymalnych warunkach – przez pryzmat trzech perspektyw czasowych. Weryfikujemy pracę szkoleniowca oraz klasyfikujemy jego poziom merytoryczny. Jednocześnie dokonujemy diagnozy pozytywnych i negatywnych kierunków wielopłaszczyznowego rozwoju drużyny, uwzględniając tempo progresu w wielu aspektach.

Przygotowujemy wnikliwe raporty analityczne, przedstawiając również rekomendację odnośnie do współpracy z konkretnym Trenerem. Wykonujemy analizy, dotyczące szkoleniowców we wszystkich rolach, uwzględnianych przez markę TrainerPRO.

Tylko fachowa weryfikacja, niezależna od wyników, pozwala wdrożyć tryb długofalowego angażowania Trenerów, wpłynąć na wielostopniowy rozwój zespołu, zachować ciągłość szkoleniową. Ponadto daje możliwość zaoszczędzenia środków finansowych.

Rozwój Trenerów i Analityków

Każdy Klub ponosi odpowiedzialność za stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju swoich pracowników. W tym, oczywiście, Trenerów i Analityków. Chętnie pomożemy wypracować odpowiedni program edukacyjny, pozwalający podnosić poziom merytoryczny osób pełniących powyższe role. Przewidujemy szereg możliwości:

Zunifikowany System Szkolenia i Prowadzenia Drużyn

Obecnie aż 90% wszystkich klubów w Europie nie posiada jednolitego sposobu gry w większej liczbie drużyn, a jednocześnie zunifikowanego Systemu Szkolenia. To duży błąd, nie pozwalający rozwijać się poszczególnym zespołom, zawodnikom, a ostatecznie także klubom. Zalet zunifikowanych działań jest mnóstwo, dlatego marka TrainerPRO namawia do zmiany sposobu myślenia. Współpraca w tym zakresie obejmuje poniższe elementy:

 • wypracowanie Modelu Gry
 • wyznaczenie metodyki procesu treningowego
 • zdefiniowanie Obszarów Rozwojowych Zespołu
 • zbudowanie modelu analitycznego
 • wypracowanie Profilu Trenera
 • wypracowanie Profilu Zawodników
 • rozwój Trenerów w kierunku wyznaczonej strategii
 • pomoc w pozyskiwaniu Trenerów – dopasowanych do koncepcji
 • nadzór nad wszystkimi działaniami (okresowy lub stały)

Budowa Działu Analizy Taktycznej

Pomoc obejmuje zarówno duże działy, liczące od kilku do kilkunastu osób, jak również jednoosobowe wsparcie sztabów szkoleniowych. Całokształt działań obejmuje wiele aspektów.

 

Budowa struktury:

 • wypracowanie struktury organizacyjnej
 • określenie potrzebnych stanowisk
 • rekrutacja pracowników
 • wyznaczenie podziału kompetencji
 • wdrożenie procedur i procesów
 • usystematyzowanie pracy poszczególnych osób

 

Opracowanie obszarów merytorycznych:

 • określenie koncepcji gry drużyny (przejęcie istniejącej lub stworzenie nowej)
 • zdefiniowanie zagadnień taktycznych oraz analitycznych – rozumienie gry oraz interpretacja wydarzeń
 • System Analityczny
 • Metodyka analityczna – obszary koncepcyjne
 • Proces analityczny – wpływ metodyki
 • Tagging-System (charakterystyka)
 • analiza gry własnego zespołu, rywala, zawodników – różnice strukturalne
 • obszary analityczne – różne perspektywy strukturalne i czasowe
 • materiał filmowy do analizy – narzędzia do realizacji oraz cechy merytoryczne
 • wybór oprogramowania do analizy taktycznej
 • wypracowanie struktury analitycznej
 • stworzenie trzystopniowych masek analitycznych
 • zakładanie bazy danych – drużyny, zawodników
 • kategoryzowanie akcji + zaznaczanie scen + ocena akcji = profesjonalna procedura analityczna
 • wykorzystanie interaktywnych boisk w analizie
 • praca z filtrami analitycznymi
 • tworzenie zależności taktycznych – wyciąganie wniosków
 • łączenie elementów strukturalnych maski analitycznej z weryfikacją realizacji Systemu Gry
 • wprowadzenie do zagadnienia „trackingu”

 

Dodatkowo proponujemy szkolenia Analityków oraz Trenerów, umożliwiające pełne korzystanie z wypracowanej koncepcji.

Trening mentalny dla Trenerów oraz zawodników

Możliwość wsparcia może zostać ukierunkowana na dwa obszary:

1. Wsparcie w pracy z grupą ludzi

W tym obszarze wyróżniamy trzy konkretne konstelacje:

 1. Trener –> zespół piłkarski
 2. Dyrektor ds. sportowych –> pion sportowy
 3. Koordynator ds. szkolenia młodzieży –> akademia

Zagadnienia:

 • odczytywanie sygnałów płynących z grupy lub od jednostek
 • zarządzanie grupą ludzi
 • skuteczna komunikacja
 • budowanie koncentracji na działaniu
 • podporządkowanie różnych charakterów przyświecającym celom
 • umiejętność wpływania na określone działanie grupy lub jednostek
 • integracja grupy
 • panowanie nad własnymi emocjami
 • pewność siebie w przełożeniu na zarządzanie grupą

2. Pomoc mentalna dla piłkarzy

Zagadnienia:

 • zachowanie i odbudowanie koncentracji podczas treningu oraz meczu
 • problem rozpraszania przecz czynniki zewnętrzne
 • radzenie sobie z presją i stresem
 • motywacja do pracy
 • kłopoty komunikacyjne
 • mentalne problemy podczas i po kontuzji
 • panowanie nad emocjami
 • zdrowa pewność siebie
 • budowanie nawyków

Dodatkowe elementy strukturalne

Marka TrainerPRO posiada odpowiednie kompetencje oraz wiedzę merytoryczną do wsparcia w kolejnych obszarach:

 

 • zdefiniowanie Profilu, kompetencji, zadań oraz charakterystyki działania Dyrektora ds. sportowych – oferujemy dodatkowo odpowiednie szkolenie wewnętrzne, a także rekrutację kandydatów
 • budowa Działu Scoutingu
 • wykonanie analizy personalnej drużyn – wnioski dotyczące szkolenia, polityki kadrowej oraz zarządzania posiadanym kapitałem ludzkim (analiza umiejętności oraz potencjału poszczególnych piłkarzy w odniesieniu do stosowanego/preferowanego Systemu Gry; przeprowadzenie bilansu kadry zespołu w odniesieniu do stosowanego/preferowanego Systemu Gry; zdefiniowanie potrzeb według pozycji, Profilu Zawodników oraz potencjału)
 • długofalowa budowa kadry zespołu (także wszystkich drużyn w klubie)
 • doradztwo w zakresie transferów zawodników oraz wypożyczeń z klubu
 • wdrożenie projektu o nazwie Wewnętrzny System Pozyskiwania Funduszy
 • wypracowanie polityki informacyjnej klubu
 • wdrożenie oprogramowania do zarządzania wieloma działami Klubu oraz drużynami
 • zakładanie i prowadzenie bazy danych drużyn (jednostki treningowe i mecze, rozwój zespołu i piłkarzy, statystyki, animacje, grafiki)
 • tworzenie i pielęgnowanie archiwum treningowego (baza danych ćwiczeń oraz gier – skatalogowane i łatwe do wyszukania, dostępne dla każdego Trenera w klubie)
 • opracowanie graficzne Systemu Gry (grafiki oraz animacje, charakteryzujące poszczególne Kategorie Sytuacji Boiskowych)
 • doradztwo w sprawie nowych technologii piłkarskich
 • diagnoza aktualnego stanu pionu sportowego klubu