„Polecanie Trenera do Klubu” – notujemy duże zainteresowanie nowymi szkoleniowcami

System "Planowego doboru Trenerów" - opracowany przez markę TrainerPRO, a będący jednym z czterech filarów działalności agencji - tworzy skomplikowaną kombinację licznych świadczeń oraz działań strukturalnych. Temu kompleksowemu zagadnieniu poświęcimy osobny artykuł, jednak dzisiaj skupiamy się na usłudze pod tytułem "Polecanie Trenera do Klubu". Otrzymujemy od szkoleniowców wiele zapytań w tym temacie, zaś dzisiaj przedstawiamy aktualny stan rzeczy.

Przedstawiciele marki TrainerPRO regularnie nawiązują kontakt z Klubami różnych klas rozgrywkowych. Spektrum zainteresowania rozciąga się od Ekstraklasy do poziomu IV ligi, a dodatkowo podejmujemy rozmowy z przedstawicielami Akademii oraz Szkółek piłkarskich. Przedstawiamy propozycje współpracy, wskazujemy na najbardziej korzystne w danym przypadku rozwiązania, przygotowujemy dopasowane indywidualnie oferty kooperacyjne, tłumaczymy wszelkie zawiłości naszych działań. Jednym ze świadczeń, skierowanych do Klubów - funkcjonującym w ramach systemu "Planowego doboru Trenerów" - jest "Polecanie Trenerów z bazy danych TrainerPRO". Zainteresowanie tym aspektem wsparcia okazuje się bardzo duże. Praktycznie codziennie otrzymujemy informacje o potrzebie szkoleniowców do zespołów seniorskich, młodzieżowych, wczesnomłodzieżowych oraz dziecięcych. Niestety, za samym zainteresowaniem nie podążają właściwe obszary merytoryczne. Przy okazji 99% podjętych kontaktów z Klubami brakuje zdefiniowanego Profilu Trenera, a także potrzeby opracowania najważniejszej składowej procesu wyszukiwania i budowania szerokiej relacji ze szkoleniowcami. Dzięki naszym staraniom, pogłębionemu przedstawieniu zasadności świadomego wyszukiwania Trenera, uzyskujemy przynajmniej kilka Kryteriów Wyszukiwania (elementy wyznaczone przez Klub, nie bazujący na Profilu Trenera i nie deklarujący wieloletniego przestrzegania założeń wypracowanego profilu). To wciąż jest działanie ze strony Klubu dalekie od profesjonalnego, ale pozwalające nam przełamać pierwszą barierę niemożności i wykonać w przyszłości kolejne kroki uświadamiające, a także rzeczowe.

W tej chwili posiadamy długą listę zapotrzebowania trenerskiego, opartą o lakoniczne kryteria. Jednak obecnie większość zapytań - zgodnie z naszymi zasadami profesjonalizmu - pozostawimy bez wskazania kandydata. Przyczyn takiego postępowania jest wiele. Poczynając od niewystarczająco określonych Kryteriów Wyszukiwania. Już nie chodzi nam o absolutne minimum merytoryczne, ponieważ tego nie otrzymujemy od Klubów. Obecną granicę - ze względu na aktualny poziom świadomości piłkarskiej - stanowi pułap przyzwoitości. Wdrażanie systemu "Planowego doboru Trenerów" to proces wieloletni, wynikający z długotrwałego uświadamiania, przekazywania fachowej wiedzy i utrwalania pozytywnych zachowań. Upłynie jeszcze bardzo dużo czasu, zanim koncepcja doboru szkoleniowców marki TrainerPRO zacznie funkcjonować w pełnej specyfikacji. Do tego potrzebne jest właściwe przygotowanie przedstawicieli Klubów, nad którym pracujemy i pracować będziemy stale. Ale już teraz wprowadzamy poszczególne elementy, przyzwyczajając włodarzy do nowych standardów, a Trenerom stwarzając możliwość już bardziej uporządkowanego znalezienia nowego pracodawcy. W ten sposób umożliwiając poczynienie kroku w kierunku profesjonalizacji współdziałania na linii Klub-Trener. Powolna, sukcesywna implementacja projektu naszej agencji współgra od początku z restrykcyjną dbałością o dochowanie kluczowych zasad i chęcią poprawy środowiska pracy szkoleniowców. Z powyższych powodów, brak podstawowych elementów wyszukiwania Trenera wyklucza możliwość wskazania przez nas konkretnych personaliów. Podobnie rzecz się ma w sytuacji niemożności dopasowania Trenera, spośród szkoleniowców znajdujących się w bazie danych TrainerPRO, do wymogów odnośnie do roli oraz charakterystyki trenersko-szkoleniowej. Przypadkowe działania nas nie interesują, ponieważ byłyby nieetyczne zawodowo (szkoda, że wiele podmiotów nie zwraca na to uwagi), niefachowe i niemerytoryczne, a ponadto nie pozwalałyby na progres trenerskiego życia w następujących aspektach:

 • podpisanie umowy z Klubem, szukającym fakycznie tego Trenera, a nie jakiegoś Trenera
 • poznanie szkoleniowca - przez szeroki pryzmat kryteriów - przed parafowaniem umowy, a nie po fakcie
 • rozpoczęcie działania w Klubie, posiadającym pomysł na rozwój sportowy
 • zrozumienie dla sposobu pracy danego Trenera
 • poprawa jakości pracy Trenera
 • zwiększenie komfortu pracy szkoleniowca
 • minimalizowanie potencjału konfliktowego, wywodzącego się z wcześniejszej nieznajomości zapatrywań trenersko-szkoleniowych i metod pracy szkoleniowca
 • stworzenie warunków do długofalowej pracy
 • szansa na wydłużenie czasu zatrudnienia
 • okazja do kontynuacji rozwoju własnego
 • uzmysłowienie włodarzom fatalnego zwyczaju weryfikacji Trenera poprzez wynik ("obsesja wyniku")
 • możliwość uzyskania większej sprawiedliwości przy ocenie Trenera - przed podpisaniem kontraktu i w trakcie pracy

Trzecią przyczyną odstąpienia od polecenia kandydata na stanowisko szkoleniowe jest niewystarczający poziom merytoryczny Trenerów, pasujących do wskazanych Kryteriów Wyszukiwania. Profesjonalizacja wymaga uwzględnienia odpowiedniego przygotowania obu stron. Oczywiście, o wielostopniowy rozwój i podniesienie kompetencji można zadbać we współpracy z marką TrainerPRO. Przystępując do programu "Edukacja Trenerów według TrainerPRO", wykonywana jest praca nad świadomością piłkarską oraz trenersko-szkoleniową, poszerzaniem fachowej wiedzy, zdobywaniem kompetencji strategiczno-taktycznych, budowaniem Modelu Pracy, a także kreowaniem właściwej tylko dla siebie charakterystyki trenersko-szkoleniowej. Warunek konieczny stanowi regularne czerpanie z możliwości, tworzonych przez ten unikatowy program. Wielu szkoleniowców otrzymało już Indywidualny Plan Rozwoju i realizuje poszczególne punkty. Ten fakt powoduje otwarcie nowych horyzontów myślowo-wiedzowych, małe kroki progresywne, a przy tym zwiększa szanse na przesunięcie w hierarchii trenerskiej naszej agencji.

"Hierarchia trenerska" to nic innego jak klasyfikacja Trenerów, prowadzona w każdej z sześciu ról szkoleniowych, dostępnych przy rejestracji w bazie danych. Pierwsza ocena szkoleniowca następuje po analizie Arkusza Informacyjnego, a przesunięcia możliwe są przy okazji bliższej kooperacji z marką TrainerPRO. Stopniowy rozwój Trenera, wejście na wyższy poziom merytoryczny, zaangażowanie w edukację i szeroko rozumiany profesjonalizm, pozytywne przebrnięcie "Dodatkowej weryfikacji Trenera" - wszystkie wymienone czynniki mogą doprowadzić do awansu w rzeczonej hierarchii, a później także polecenia do Klubu czy sztabu szkoleniowego. Podsumowując, ewentualne polecenie konkretnego Trenera zależy od następujących kryteriów:

 • dopasowanie do wymaganej roli trenerskiej
 • wypełnienie wymogów odnośnie do charakterystyki trenersko-szkoleniowej
 • odpowiedni poziom merytoryczny
 • poziom profesjonalizmu
 • potencjał predestynujący do właściwego wykonywania pracy w kontekście zdefiniowanej charakterystyki trenersko-szkoleniowej
 • miejsce zajmowane w klasyfikacji Trenerów (baza danych)

Harmonijne rozwijanie systemu "Planowego doboru Trenerów", wykoncypowanego przez markę TrainerPRO, charakteryzuje bardzo złożone oddziaływanie na obie strony długoterminowego procesu - Kluby oraz Trenerów. Cały koncept stanowi ważną czwartą część naszego przedsięwzięcia profesjonalizującego polską piłkę nożną, a otoczony jest - według reguły komplementarności - przez trzy inne ważne aspekty: udzielanie pomocy Trenerom i Klubom w wielostopniowym rozwoju, jak również "System wsparcia przyszłych Trenerów".

Jeśli macie dodatkowe pytania do powyższej treści, czekamy na Wasze wiadomości.