Rozwój Trenerów według TrainerPRO

Kluczowe założenie współpracy z Trenerami obejmuje wsparcie w wielostopniowym rozwoju merytorycznym, podnoszeniu szerokich kompetencji trenersko-szkoleniowych, jak również profesjonalizacji pracy szkoleniowców. Autorski program o nazwie „Rozwój Trenerów według TrainerPRO" tworzy kompleks rozwiązań, otwierający szansę harmonijnego i wielopłaszczyznowego rozwoju. Sukcesywny progres jest jednak możliwy do osiągnięcia tylko na podstawie długofalowego współdziałania, dlatego pomoc świadczona Trenerom została obliczona na wiele lat konsekwentnych poczynań. Program edukacyjny marki TrainerPRO został zaprojektowany komplementarnie, uwzględniając szerokie spektrum kompetencji oraz umiejętności, potrzebnych do wykonywania profesji trenerskiej. Całościowa koncepcja została oparta o stopniowaną hierarchię pozyskiwania wiedzy. W celu precyzyjnego dopasowania konceptu edukacyjnego do konkretnego Trenera układamy Indywidualny Plan Rozwoju.

Zainaugurowanie usystematyzowanej ścieżki edukacyjnej umożliwia – w długofalowej perspektywie – osiągnięcie istotnych celów, prowadzących w prostej linii do wejścia na zdecydowanie wyższy poziom trenersko-szkoleniowego wtajemniczenia. Dzięki tej formie współpracy, pojawia się szansa na poczynienie postępu w wymienionych poniżej obszarach:

 • opracowanie elementów świadomości piłkarskiej
 • przyswojenie właściwego rozumienia piłki nożnej oraz interpretacji gry
 • bazowanie na prawidłowym postrzeganiu futbolu
 • wypracowanie fachowych zapatrywań piłkarskich i trenersko-szkoleniowych
 • opanowanie poprawnego pojmowania skomplikowanych zależności (boiskowych i pozaboiskowych)
 • stworzenie Katalogu Definicji Taktycznych
 • zdefiniowanie Obszarów Merytorycznych i wybór kluczowych
 • poszerzenie horyzontów myślowych
 • określenie wizji gry
 • zrozumienie wagi taktyki w piłce nożnej oraz procesu oddziaływania na inne elementy
 • podniesienie kompetencji strategiczno-taktycznych
 • zdefiniowanie aspektów strategicznych w grze zespołu
 • wyznaczenie Strukturalnych Zasad Taktycznych
 • wypracowanie Kompleksowych Założeń i Rozwiązań Taktycznych
 • dołączenie pozostałych elementów Modelu Gry
 • zdefiniowanie Obszarów Rozwojowych Zespołu i umiejętność ich weryfikacji
 • doskonalenie różnych obszarów warsztatu szkoleniowego
 • opanowanie wiedzy na temat analizy taktycznej – umiejętność wykonania pracy analitycznej
 • zdobycie umiejętności budowy zespołu
 • wyznaczenie własnego Modelu Pracy
 • wypracowanie Profilu Trenera
 • progres w zakresie szerokiego spektrum obszarów kompetencyjnych
 • praca nad wytyczeniem własnej filozofii piłkarskiej
 • profesjonalizacja poszczególnych działań
 • sprecyzowanie zagadnień merytoryczno-strukturalnych w pracy trenerskiej
 • określenie preferencji szkoleniowych
 • wybór kierunków edukacyjnych
 • planowanie kariery trenerskiej
 • zrozumienie poszczególnych zależności oddziaływania zewnętrznego

Warunkiem przystąpienia do programu „Rozwój Trenerów według TrainerPRO” jest wcześniejsza rejestracja w bazie danych, potwierdzona oficjalnym komunikatem z biura agencji analityczno-doradczej. W następnym kroku Trener powinien przesłać jednoznaczny wniosek, zgłaszając wolę uzyskania dostępu do programu edukacyjnego. Po uiszczeniu stosownej opłaty, szkoleniowiec otrzymuje status „Trenera otwartego na edukację”. Następnie wypracowujemy, a potem przekazujemy Indywidualny Plan Rozwoju. Realizacja przygotowanej koncepcji edukacyjnej ustalana jest z Trenerem w trakcie prowadzonej korespondencji.

 

Program „Rozwój Trenerów według TrainerPRO” obejmuje następujące moduły:

 1. Opracowanie Arkusza Informacyjnego

  Uzupełnienie dokumentu - liczącego sobie 74 punkty, podzielone na 9 bloków tematycznych - oznacza nie tylko wykonanie ważnego kroku do rozpoczęcia współpracy z agencją, ale stanowi również bardzo istotną wartość edukacyjną. Wymaga od Trenerów wielogodzinnego zaangażowania intelektualnego, pozwalającego zweryfikować własną świadomość w odniesieniu do zdefiniowanych obszarów merytorycznych, przemyśleć dogłębnie każdy aspekt, uporządkować posiadaną wiedzę i szukać kolejnych odpowiedzi. Niezwykle ważnym wsparciem jest analiza zwrotna dokumentu, dokonana przez Marcina Gabora. Każdy szkoleniowiec otrzymuje precyzyjną wykładnię przesłanych treści, z uwzględnieniem konkretnych negatywnych i pozytywnych elementów. Dodatkowo zawarte zostają też analityczne przemyślenia, charakteryzujące aplikującego Trenera.

  Opracowanie Arkusza Informacyjnego edukuje w ramach zdefiniowania:

  • preferencji szkoleniowych
  • zapatrywań trenersko-szkoleniowych
  • elementów rozumienia piłki nożnej
  • przekonań strategiczno-taktycznych
  • wizji oraz sposobu gry
  • fragmentów warsztatu szkoleniowego
  • zagadnień organizacyjno-strukturalnych w pracy trenerskiej
  • zasad budowy zespołu
  • cech osobowościowych
 2. Udział w warsztatach piłkarskich Marcina Gabora

  Aktualnie Marcin Gabor prowadzi trzy różne seminaria: "Piłka nożna - poznaj ją od nowa", "Analiza taktyczna widziana inaczej" oraz "Profesjonalna droga do zawodu Trenera".

  Autorskie warsztaty piłkarskie Trenera Gabora to niezwykle istotna część programu edukacyjnego marki TrainerPRO. Warsztaty gościły przez lata na terenie wielu miast (Warszawa, Kraków, Katowice, Poznań, Wrocław, Szczecin). Marcin Gabor prowadził także szkolenia w Niemczech (Stuttgart, Monachium, Mannheim, Hamburg, Dortmund, Berlin) oraz Hiszpanii (Madryt).

  W trakcie warsztatów "Piłka nożna - poznaj ją od nowa" prelegent prezentuje autorską filozofię piłki nożnej, wyjaśnia trudne zagadnienia strategii, taktyki i organizacji gry, prezentuje autorski Model Gry, a także przedstawia wybrane elementy własnego Modelu Pracy. Sporo czasu poświęconych jest również na tematykę interpretacji sytuacji boiskowych oraz następstw pojedynczych zdarzeń. Ważnym punktem warsztatów jest przedstawienie niezrozumienia piłki nożnej w Polsce i Europie. Zwrócenie uwagi na błędne, płytkie oraz bazujące na stereotypach, uproszczeniach i ogólnikach postrzeganie futbolu, a także skutki takiego stanu rzeczy.

  Marcin Gabor, podczas seminarium "Analiza taktyczna widziana inaczej", prezentuje autorski koncept "kontekstowej analizy taktycznej", wdrożony do zbudowanego przez naszego eksperta Działu Analizy Taktycznej niemieckiej firmy Die Ligen Analyse. Wyjaśnia obszary związane z profesjonalną analizą taktyczną, przedstawiając własną teorię i rozwiązania, prezentuje tajniki tworzenia maski analitycznej, tłumaczy aspekt dopasowania analizy do własnego sposobu gry oraz przeprowadza przez cały proces wykonania analizy. Trener Gabor opowiada też o najnowszych technologiach analitycznych i przekazuje wiedzę na temat oprogramowania analitycznego.

  "Profesjonalna droga do zawodu Trenera" charakteryzuje się - poza koniecznym przedstawieniem podstawowych założeń autorskiego rozumienia i Filozofii piłki nożnej Marcina Gabora - wnikliwym spojrzeniem na pracę trenerską. Podczas warsztatów zostanie przeanalizowana rola Trenera w kontekście licznych aspektów, polskich i europejskich realiów piłki nożnej oraz koniecznych kompetencji trenersko-szkoleniowych. Zostaną zaprezentowane także filary budowania autorskiej ścieżki trenerskiej, znajdzie się miejsce na elementy składowe Modelu Pracy oraz Profilu Trenera.

  Najbardziej niestandardowe warsztaty piłkarskie pozwalają zmienić podejście do futbolu, umożliwiają pełne i właściwe jego zrozumienie, stwarzają szansę spojrzenia na piłkę nożną z całkowicie innej perspektywy. Fachowej, kompleksowej, czyli powszechnie niespotykanej. Autorski program Marcina Gabora charakteryzuje się kompleksowością omawianych zagadnień, wyróżnia "praktyczną teorią" - opartą na latach analiz - oraz funkcjonalnością konceptu.

 3. Uczestnictwo w warsztatach tematycznych

  Piłka nożna jest dyscypliną sportu o bardzo wysokim poziomie skomplikowania. Wynikająca z tego faktu ogromna złożoność materii trenersko-szkoleniowej wymaga od Trenerów posiadania szerokiego spektrum specjalistycznej wiedzy oraz kompetencji. Marka TrainerPRO – dbając o każdy szczegół trenerskiego postępu – wprowadziła do projektu edukacyjnego niezwykle zróżnicowany wachlarz warsztatów tematycznych.

  • „Bramkarz jako ważna część zespołu” - warsztaty z Trenerem Bramkarzy
  • „Nowoczesne przygotowanie motoryczne drużyny” – warsztaty z Trenerem przygotowania motorycznego
  • „Psychologia sportu wsparciem Trenera i pomocą dla Trenera” – warsztaty z Psychologiem sportowym
  • „Dietetyka – niedoceniana moc nauki” – warsztaty z Dietetykiem sportowym
 4. Spotkania edukacyjne z Marcinem Gaborem

  W kategorii bardzo ważnych czynników wpływu na rozwój Trenera, zawartych w programie edukacyjnym marki TrainerPRO, wyróżniają się również spotkania tematyczne z Marcinem Gaborem. Poruszane podczas pojedynczych sesji zagadnienia stanowią fundament, na bazie którego istnieje możliwość świadomego podejścia do piłki nożnej, budowania ustrukturyzowanego zasobu wiedzy, kreowania własnych przekonań trenersko-szkoleniowych, budowania sposobu gry i metodyki pracy, a także hierarchicznego uzupełniania innych komponentów merytorycznych.

  Spotkania edukacyjne mogą przybrać formę indywidualną lub grupową – w zależności od preferencji Trenera, spójności problematyki, a także ze względów logistycznych. Niezwykle szeroki zakres materiału oraz skomplikowana tematyka powodują, że najlepszym rozwiązaniem jest cykliczny charakter szkoleń.

  Zagadnienia omawiane podczas spotkania dopasowane są do Indywidualnego Planu Rozwoju, a korespondują z konkretnymi obszarami rozwoju wymienionymi powyżej.
 5. Konsultacje z ekspertami zewnętrznymi

  Komplementarny sposób pozyskiwania wiedzy implikuje potrzebę gromadzenia informacji od specjalistów w dziedzinach, korelujących z pracą Trenera piłki nożnej. Eksperci współpracujący z marką TrainerPRO w komplecie legitymują się życiorysem związanym z futbolem, a wiedza przekazywana z zakresu danej specjalizacji – co podkreślamy z całą stanowczością – posiada precyzyjne odniesienia do specyfiki piłki nożnej.

  Pojedyncza konsultacja trwa 45 minut, a rozmowa przeprowadzana jest za pośrednictwem komunikatora internetowego. Oferujemy zasięgnięcie rady u następujących specjalistów:

  • Trener Bramkarzy
  • Trener przygotowania motorycznego
  • Psycholog sportowy
 6. Wypracowanie Profilu Trenera i wyznaczenie Indywidualnego Planu Kariery

  Zdefiniowanie własnej charakterystyki trenerskiej stanowi ważny krok na ścieżce rozwoju zawodowego. Pozwala precyzyjnie poznać i nazwać swoje preferencje trenersko-szkoleniowe, sformułować przekonania piłkarskie, wypracować pomysł na grę zespołu, określić styl pracy. „Wypracowanie Profilu Trenera” daje możliwość wytyczenia odpowiednich kierunków edukacyjnych, a nade wszystko obrania właściwej wyłącznie dla siebie drogi trenerskiej. Dzięki temu, uniknie się poruszania utartymi, stereotypowymi szlakami. Odejdzie od kopiowania innych. Tylko w ten sposób można osiągnąć autentyczność, otworzyć się na rozwój i budować własną osobowość trenerską. Dopasowaną do wewnętrznych zapatrywań.

  Precyzyjne określenie przymiotów oraz charakterystyki Trenera zostanie poparte wykreowaniem Indywidualnego Planu Kariery. Stworzony koncept jest wypadkową analizy rozlicznych kryteriów - wyartykułowanych przez szkoleniowca, zawierających dane pochodzące z Profilu Trenera, uwzględniających poziom merytoryczny Trenera, jak również czynniki zewnętrzne.

 7. Nauka analizy taktycznej

  Nowoczesna piłka nożna o profesjonalnym charakterze nie ma prawa bytu bez analizy taktycznej. Proces analityczny stanowi kluczowy aspekt pracy szkoleniowej, odbywa się w każdym momencie rozmyślań Trenera, zaś taktyka wpływa na wszystkie obszary boiskowe i pozaboiskowe. Rozumienie piłki nożnej, postrzeganie futbolu, zapatrywania i przekonania piłkarskie, pojmowanie skomplikowanych zależności, własna filozofia piłki nożnej, Model Gry, warsztat trenerski, Model Pracy, planowanie, prowadzenie i ocena jednostek treningowych, organizacja odpraw – grupowych oraz indywidualnych, prowadzenie zespołu podczas meczu, weryfikacja gry i rozwoju drużyny, zagadnienia motoryczne, aspekty psychologiczne, analiza gry rywala – w każdym z wymienionych segmentów analiza taktyczna odgrywa nadrzędną rolę. Uczymy analizy taktycznej w trzech kierunkach:

  • jednostki treningowe
  • gra własnego zespołu (różne perspektywy czasowe)
  • gra rywala (różne perspektywy czasowe)

  Proces edukacyjny w tym zakresie bazuje na poniższych elementach składowych:

  • katalog zagadnień taktycznych
  • topografia boiskowa
  • fazy gry
  • System analityczny
  • Metodyka analityczna - obszary koncepcyjne
  • akcja i scena - różnice
  • trzystopniowe zaznaczanie scen (kontekstowe) - porównanie do metody separatywnej i ciągłej
  • Proces analityczny - wpływ metodyki
  • Tagging-System
  • kompleksowe produkty analityczne, wypracowane przez Marcina Gabora
  • analiza jakościowa czy ilościowa?
  • analiza gry własnego zespołu i rywala - różnice strukturalne
  • produkty analityczne - możliwości własne
  • obszary analityczne - różne perspektywy strukturalne i czasowe
  • cechy charakterystyczne materiału filmowego
  • narzędzia do rejestrowania materiału filmowego
  • programy do analizy taktycznej
  • Tracking jako narzędzie analityczne
  • struktura i maska analityczna - różnice
  • zasady tworzenia indywidualnej maski analitycznej
  • trzystopniowa budowa maski analitycznej
  • kategoryzowanie akcji + zaznaczanie scen + ocena akcji = profesjonalna procedura analityczna
  • wykorzystanie interaktywnych boisk w analizie
  • praca z filtrami analitycznymi

  Wspieramy wypracowanie masek analitycznych, z zastosowaniem konkretnych programów analitycznych, w następujących konstelacjach:

  • analiza gry własnego zespołu (1 mecz)
  • weryfikacja rozwoju własnego zespołu (taktyczna, wieloobszarowa - szersza perspektywa czasowa)
  • analiza gry drużyny rywala (1 mecz)
  • weryfikacja przeciwnika (taktyczna, wieloobszarowa - szersza perspektywa czasowa)
  • analiza jednostki treningowej (1 jednostka, analiza porównawcza)
  • analiza w przerwie meczu (Live-Tagging)
 8. Analiza pracy treningowej

  Dokonujemy analitycznej weryfikacji planowania i wykonania pracy treningowej w różnych perspektywach czasowych. Badamy struktury według wyznaczonego klucza:

  • wieloletnia
  • roczna
  • okresowa
  • tygodniowa
  • jednostka treningowa
  • pojedyncze ćwiczenie

  W przypadku jednostki treningowej oraz pojedynczego ćwiczenia – prócz pisemnej prezentacji – bazujemy na wnikliwej analizie materiału filmowego.

  Wszelkie działania analityczne ukierunkowane są wielotorowo:

  • planowanie procesu szkolenia w różnych perspektywach czasowych
  • parametr ilościowy jednostek treningowych
  • temat objętości oraz intensywności pracy treningowej
  • planowane akcenty/treści treningowe
  • środki treningowe
  • przygotowanie zajęć
  • budowa jednostki treningowej
  • prowadzenie treningu
  • przełożenie jednostki treningowej na wypracowywany System Gry
  • poziom warsztatu szkoleniowego
 9. Analiza meczu

  Przeprowadzimy analizę wybranego meczu w wykonaniu drużyny prowadzonej przez Trenera. Potraktujemy drobiazgowo kilkadziesiąt kryteriów, szczegółowo podsumowując działania boiskowe w zakresie konkretnych obszarów:

  • strategia
  • ustawienie w obu fazach gry
  • Strukturalne Zasady Taktyczne
  • rozmieszczenie, poruszanie, zachowania zespołu w konkretnych Kategoriach Sytuacji Boiskowych
  • Kompleksowe Założenia i Rozwiązania Taktyczne
  • badanie zależności kontekstowych w zachowaniach oraz efektach gry drużyny
  • pozostałe elementy Modelu Gry
  • uwypuklanie zachowań powtarzalnych
  • badanie kompleksowości i funkcjonalności Modelu Gry
  • badanie powtarzalności w różnych perspektywach strukturalnych
  • aspekt motoryczny
  • zachowania indywidualne w kontekście działań zespołowych

  Analiza zostanie wykonana na podstawie dostarczonego materiału filmowego o określonym standardzie.

 10. Doradztwo merytoryczne

  Konsultacje doradcze z Marcinem Gaborem, przeznaczone dla Trenerów zarejestrowanych w bazie danych, to doskonała okazja do rozwikłania wątpliwości w zakresie zagadnień stricte merytorycznych. Podczas każdej 45-minutowej sesji, prowadzonej poprzez komunikację internetową, można poruszyć tematykę dotyczącą spraw szkoleniowych, trenerskich, analitycznych oraz organizacyjnych. Zamysł „Doradztwa merytorycznego” umożliwia także prowadzenie dyskusji o konkretnych problemach czy sytuacjach w Drużynie/Klubie, odniesienie się do tematu detalicznego planu rozwoju trenerskiego czy budowania kariery.

 11. Pomoc w organizacji stażu trenerskiego

  Możliwość podpatrywania pracy sztabów szkoleniowych w polskich oraz zagranicznych Klubach. Szansa poznania różnych Modeli Pracy, a także zdobycie wiedzy na temat różnorodnych Systemów Szkolenia (futbol młodzieżowy). Dodatkowo okazja do zgłębienia różnych pomysłów na zarządzanie Klubami. Zapraszamy do lektury szczegółowych informacji.

 12. Wsparcie w zakresie korzystania z nowych technologii

  Trener mieniący się nowoczesnym powinien opanować obsługę całej palety narzędzi opartych na nowych technologiach. Swobodna posługiwanie się komputerem osobistym, praca z aplikacją do tworzenia prezentacji, czy zaawansowane używanie poczty elektronicznej weszły już do kanonu. Do tego dochodzi umiejętność korzystania z oprogramowania bazodanowego (piłkarze, drużyny, jednostki treningowe, ćwiczenia, statystyki), programów do analizy taktycznej, tworzenia animacji komputerowych, cięcia i montażu materiału filmowego, a także oprogramowania scoutingowego oraz trackingowego. A przecież uzasadnione szkoleniowo jest również korzystanie z kamer, profesjonalnych statywów oraz projektorów multimedialnych.

  Wysokie standardy profesjonalnej pracy trenersko-szkoleniowej nakazują stałe podnoszenie umiejętności, dlatego chętnie dokładnie objaśnimy wszystkie aspekty wsparcia ze strony nowych technologii.

 13. Stworzenie wizytówki filmowej Trenera

  Stworzenie profesjonalnego filmu krótkometrażowego, będącego wielopłaszczyznową charakterystyką Trenera, spełnia dwa główne zadania. Mowa o aspekcie edukacyjnym oraz autopromocyjnym. Film ma na celu przedstawienie przekonań trenersko-szkoleniowych, wizji oraz Modelu Gry, elementów warsztatu szkoleniowego, metod pracy oraz efektów merytorycznych, a także profilu osobowościowego. Do realizacji „filmowej wizytówki” potrzeba jednak najpierw wykonania intelektualnych działań w kierunku wypracowania lub zdefiniowania wspomnianej charakterystyki. Istotna jest również umiejętność znalezienia typowych dla danego Trenera punktów warsztatu szkoleniowego i pracy treningowej, metod trenersko-szkoleniowych, a także uzyskanie świadomości posiadanych atutów.

  Posiadanie profesjonalnego narzędzia autopromocyjnego pozwala prezentować własną charakterystykę bezpośrednio potencjalnym pracodawcom, jak również  przedstawiać i promować się w świecie Internetu.