Uczestnik podsumowuje seminarium Marcina Gabora

W dniu 15.02 odbyła się kolejna edycja seminarium pod tytułem "Piłka nożna - poznaj ją od nowa". Edycja wyjątkowa, ponieważ w roku 2020 świętujemy jubileusz dziesięciolecia wydarzeń edukacyjnych autorstwa Marcina Gabora.

Jednym z Uczestników warszawskiego seminarium był Michał Sobczak, który po zakończeniu szkolenia podzielił się swoimi wrażeniami.

- W poszukiwaniu wiedzy, która - na równi z ciężką pracą, samodyscypliną i konsekwencją - współtworzy warsztat analityka taktycznego, wziąłem udział w seminarium „Piłka nożna - poznaj ją od nowa”, prowadzonym przez Trenera Marcina Gabora. Grupę słuchaczy stanowili trenerzy, analitycy taktyczni oraz osoby chcące zgłębić wiedzę na temat piłki nożnej. Spotkanie odbywało się w kameralnych warunkach, co sprzyjało skupieniu na prezentowanych punktach oraz interakcji z Prowadzącym i Uczestnikami.

Koncepcja seminarium obejmowała precyzyjną agendę tematów, które były omawiane dokładnie i merytorycznie. Trener Gabor bardzo rzeczowo przedstawiał problematykę, posiłkując się wieloma obrazowymi przykładami, które pomagały zrozumieć wszystkie poruszanie kwestie. Do tego celu Prowadzący wykorzystywał przygotowane pomoce dydaktyczne w postaci przejrzystej prezentacji multimedialnej oraz tablicy taktycznej. Gdy wśród Uczestników pojawiały się pytania, Trener Gabor zawsze starał się udzielać konkretnych odpowiedzi, by dane zagadnienia zostały dobrze przyswojone. Dzięki seminarium, poznałem między innymi charakterystykę piłki nożnej według Trenera Gabora, zarówno od strony toczących ją problemów, mylnych stereotypów, powielanych błędów i trudności w ich sprawnym identyfikowaniu przez środowisko, ale również metod diagnostyki przeszkód, które uniemożliwiają rozwój Klubów, wreszcie środków, których zastosowanie może pomóc skutecznie im przeciwdziałać, stwarzając warunki do rozwoju. Bardzo cennym elementem seminarium, w kontekście pracy analityka taktycznego, było dla mnie zaznajomienie się z autorską Teorią Taktyki Marcina Gabora. Wspomniana oryginalna idea pozwala zredefiniować najistotniejsze aspekty analizy taktycznej i rzuca nowe światło na logikę i skuteczność weryfikacji poczynań drużyny na boisku. Wnioski, które płynęły z przedstawienia przez Trenera Gabora systemu gry oraz zależności między jego składowymi, dają bodziec do zastanowienia się nad ich wzajemnym oddziaływaniem, będąc silną motywacją do przyjrzenia się im z innej perspektywy niż dotychczas. Ogromną wartością dodaną wydarzenia był fachowy język i nomenklatura, którą posługiwał się Prelegent, a także jej bieżące objaśnianie, co nie tylko podkreślało profesjonalizm seminarium, ale również rozwijało leksykon terminologii piłkarskiej - istotne narzędzie świadomej pracy analityka taktycznego.

Seminarium „Pika nożna - poznaj ją od nowa” było wydarzeniem, które poruszało liczne płaszczyzny piłki nożnej. Dzięki uczestnictwu w tych warsztatach, otrzymałem możliwość poszerzania horyzontów w ramach tego fascynującego sportu, zarówno za pośrednictwem Prowadzącego, Trenera Marcina Gabora, tudzież kontaktowi i wymianie poglądów ze Współuczestnikami. Przytoczone powyżej atrybuty seminarium czynią z niego wartościową pozycję o charakterze edukacyjnym, szkoleniowym oraz inspirującym. Osobiście zakończyłem udział w seminarium z olbrzymią ilością wiedzy, jednak według mnie jego największym atutem był impuls, by zacząć pewnym zagadnieniom przyglądać się z szerszej perspektywy, zauważać oddziaływania między nimi i dokładać starań, aby zaobserwować istotę, a także związki przyczynowo-skutkowe pośród, na pozór, marginalnych lub podrzędnych elementów. Właśnie to doświadczenie pozwoliło mi poznać piłkę nożną od nowa.