Staże trenerskie

Pomoc w organizacji stażu trenerskiego

Marka TrainerPRO otwiera przed Trenerami możliwość wyjazdu na staże trenerskie w Polsce oraz wielu krajach europejskich. Przypatrywanie się pracy sztabów szkoleniowych w różnych Klubach, Akademiach klubowych lub Szkółkach piłkarskich pozwala poszerzyć horyzonty i zdobyć nową wiedzę. Zaplanowane przez agencję analityczno-doradczą hospitacje obejmują szereg elementów składowych. Uaktywnienie poszczególnych segmentów jest zależne od indywidualnych ustaleń z podmiotem przyjmującym szkoleniowca na staż. Wyróżniamy liczne aspekty Pakietu sportowego:

 • uczestniczenie w procesie planowania procesu treningowego
 • obserwacja jednostek treningowych oraz meczów
 • doświadczenie związane z analizą przeprowadzonego treningu lub rozegranego meczu
 • omówienie zagadnień odnośnie do planowania i wykonania pracy treningowej
 • umiejscowienie mikrocyklu w strukturze okresowej
 • udział w działaniach organizacyjno-strukturalnych sztabu szkoleniowego
 • obecność podczas analiz taktycznych i odpraw z zespołem
 • uzyskanie odpowiedzi na nurtujące pytania trenersko-szkoleniowe
 • otrzymanie szczegółowych informacji na temat Modelu Pracy z zespołem (seniorzy), a także Systemu Szkolenia (grupy młodzieżowe)
 • poznanie struktury organizacyjnej oraz infrastruktury Klubu

Każdy staż szkoleniowy, w ramach Usługi Fakultatywnej o nazwie „Pomoc w organizacji stażu trenerskiego”, zostaje skomponowany zgodnie z indywidualnymi preferencjami Trenera i wskazanymi kryteriami. Procedura współpracy rozpoczyna się od realizacji kilku koniecznych punktów:

 1. Przesłanie trenerskiego CV
 2. Przedstawienie motywacji wyjazdu na staż szkoleniowy
 3. Wypełnienie formularza:
  1. rola trenerska
   • Trener całego zespołu
   • Trener Bramkarzy
  2. miejsce docelowe
   • Polska
   • zagranica
  3. szczegółowa lokalizacja
   • Polska (wybrane województwa)
   • zagranica (możliwe kraje)
  4. preferencje szkoleniowe
   • seniorzy
   • grupy młodzieżowe
  5. dodatkowe kryteria sportowe
   • seniorzy (najniższa możliwa klasa rozgrywkowa)
   • grupy młodzieżowe (wybrane kategorie wiekowe)
    • Akademia klubowa (najniższa możliwa klasa rozgrywkowa)
    • Szkółka piłkarska (zewnętrzna)
  6. optymalna długość stażu
  7. dwa dogodne terminy
  8. rodzaj pakietu
   • Pakiet sportowy
   • Pakiet sportowy + logistyczny (pomoc w organizacji noclegów oraz wyżywienia)
  9. Znajomość języków obcych (w przypadku hospitacji zagranicznych)

Zapytanie o staż trenerski należy wysłać na adres biura marki TrainerPRO.

Oficjalne przyjęcie kryteriów przez agencję analityczno-doradczą zostanie uzupełnione wyliczeniem kosztów Pakietu sportowego. Następnie wnioskujący szkoleniowiec jest zobowiązany dokonać przelewu odpowiedniej kwoty. Po zaksięgowaniu transakcji marka TrainerPRO przystępuje do układania odpowiedniego stażu trenerskiego. Jeśli w ciągu 60 dni – od dokonania stosownego przelewu – nie zorganizujemy hospitacji, wówczas całość kwoty zostanie zwrócona Trenerowi.

Przed wyjazdem Trener otrzymuje plan stażu szkoleniowego, a po zakończeniu pobytu również certyfikat odbycia hospitacji.

Ważne informacje organizacyjne:

Ze względu na potrzebę nieustannego zachowania profesjonalizmu i wiarygodności marki TrainerPRO w kontaktach z Klubami czy Szkółkami piłkarskimi, odmowa przez Trenera akceptacji stażu szkoleniowego – dopasowanego do wyznaczonych kryteriów – będzie skutkowała zatrzymaniem 50% kosztów Pakietu sportowego.

Informujemy, że nie przyjmujemy zleceń na staż w konkretnym Klubie, Akademii Klubowej czy Szkółce piłkarskiej. Proponujemy gospodarzy hospitacji na kanwie preferencji, wyszczególnionych w formularzu.

Po analizie złożonego przez Trenera zapytania, będziemy potrzebować czasu na przygotowanie odpowiednio dopasowanego stażu szkoleniowego. Marka TrainerPRO dołoży wszystkich starań, by wypełnić komplet kryteriów, jednak nie w każdym przypadku będzie to możliwe. Ze względów niezależnych od nas. Wtedy postaramy się o przekazanie Trenerowi oferty, spełniającej oczekiwania w jak największym stopniu.