Marcin Gabor został Dyrektorem ds. sportowych KKS Kalisz!

Ostatnie dziewięć miesięcy przyniosło wiele spotkań i rozmów Marcina Gabora z Klubami w trzech krajach europejskich. Jednak dopiero przed kilkoma dniami wszystkie elementy zostały poskładane w jedną całość, a wymiernym efektem pozytywnych dyskusji stało się objęcie funkcji Dyrektora ds. sportowych w - jak głosi oficjalna nazwa - Kaliskim Klubie Sportowym Włókniarz 1925 Kalisz. Co ważne, współpraca obejmuje również kooperację Klubu z marką TrainerPRO.

Wspomniane dyskusje z Klubami - na przestrzeni długich dziewięciu miesięcy - odbywały się w Polsce, Niemczech, a także Austrii. Toczyły się w trzech kierunkach, bowiem predyspozycje merytoryczne Marcina Gabora pozwalają poszukiwać odpowiedniego wyzwania na stanowisku Trenera, uprawniają do ponownego objęcia łączonej funkcji Trenera i Dyrektora Sportowego, jak również umożliwiają wypełnianie roli Dyrektora Sportowego. Wszystkie czynniki, ważne dla Trenera Gabora, zostały spełnione dopiero podczas wymiany poglądów z włodarzami KKS Kalisz.

Marcin Gabor, zarządzający marką TrainerPRO, przejął oficjalnie obowiązki Dyrektora Sportowego w kaliskim Klubie dzisiaj, czyli 5 sierpnia. Został nie tylko szefem pionu sportowego, ale odpowiada również za komunikację - zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną. Na kanwie zaufania Zarządu, nowy Dyrektor Sportowy otrzymał legitymację do zainicjowania i prowadzenia procesu pełnej profesjonalizacji Klubu, wielopłaszczyznowego rozwoju - w sferze sportowej, organizacyjnej, jak i strukturalnej (między innymi budowa faktycznego pionu sportowego), a także wyznaczenia precyzyjnej oraz długofalowej strategii działania. Ponadto zostanie wprowadzona jednolita koncepcja, uwzględniająca stosowne aspekty filozofii piłkarskiej w grze poszczególnych drużyn, funkcjonowaniu pionu sportowego i całego Klubu. Całokształt oraz szczegóły projektu są autorskim dziełem Marcina Gabora.

Powyższe słowa mocno kojarzą się z założeniami marki TrainerPRO, bowiem takie jest zamierzenie. Agencja analityczno-doradcza rozpoczęła współpracę z KKS Kalisz od momentu inauguracji działań Dyrektora ds. sportowych. Ze względu na obecność Trenera Gabora w Kaliszu, KKS Włókniarz 1925 otrzyma wszystkie świadczenia, kryjące się pod nazwą "Kompleksowa obsługa Klubów". A także dużo więcej, ponieważ codzienna praca dowodzącego marką TrainerPRO w Kaliszu daje nie tylko gwarancję osobistego wdrażania wszystkich projektów ideowych oraz strukturalnych, aktywnego prowadzenia kompletnego przedsięwzięcia, ale zapewnia też możliwość bieżącej kontroli, a dodatkowo implementowania kolejnych elementów. Warto także wspomnieć o zaletach marketingowo-promocyjnych Klubu, płynących z tego współdziałania. Prócz tego, KKS Kalisz - na mocy porozumienia - może korzystać z aktualnych i przyszłych "Usług Partnerskich". Poza tym, wytypowani Trenerzy KKS-u otrzymają zaproszenia na wydarzenia organizowane przez agencję.

- Jestem niezmiernie zadowolony z przejęcia funkcji Dyrektora Sportowego właśnie w Klubie KKS Kalisz. Mimo że rozmawiałem z wieloma podmiotami sportowymi, a w przeddzień rozpoczęcia pracy otrzymałem jeszcze konkretną propozycję z Niemiec, zdecydowałem się podpisać umowę w mieście nad Prosną. Powodów mógłbym wymienić naprawdę wiele. Obdarzenie mnie dużym zaufaniem przez Zarząd to bardzo istotny czynnik. Po drugie, pełna akceptacja mojej filozofii piłkarskiej, szerokiego pomysłu na profesjonalizację oraz rozwój Klubu. Po trzecie, zakres kompetencji, odpowiadający faktycznemu profilowi tego stanowiska. Pod tym względem KKS Kalisz może spokojnie porównywać się z Klubami przynależnymi do 1. Bundesligi, zdecydowanie wyprzedzając wszystkie Kluby w Polsce. Po czwarte, świadomość Zarządu, dotycząca konieczności długofalowego działania i wieloletniej transformacji. Po piąte, przekonanie wyrażane przez działaczy o potrzebie prawdziwej ewolucji w celu poczynienia kolejnych kroków naprzód. Po szóste, dobra atmosfera rozmów i pozytywne ludzkie odczucia. Składowych mógłbym wymienić jeszcze więcej, jednak pół tuzina uznaję za wystarczający argument. Cieszę się, że jestem w Kaliszu. Zaczynamy duże zmiany w Klubie i wierzę, iż nasza współpraca przyniesie wymierne korzyści. Warunki są dwa, czyli cierpliwość oraz konsekwencja niezależna od okoliczności. Prawdziwe przedsiębiorstwa piłkarskie powstają przez długi czas - opowiada Marcin Gabor.

Na koniec, pełni wiary, przedstawiamy fragment wypowiedzi Prezesa Klubu KKS Kalisz, Pana Roberta Trzęsały. Słowa te niezwykle pozytywnie wyróżniają się z powodzi polskiej rzeczywistości piłkarskiej. Warto to docenić. - Wiadomo, że od razu nie uda nam się wprowadzić wielu aspektów w życie, stąd nasza współpraca jest zaplanowana długofalowo.

Święte słowa. Całość wypowiedzi oraz oficjalna prezentacja Dyrektora Sportowego znajduje się tutaj.

Oczywiście, marka TrainerPRO w żaden sposób nie zmienia swojego dynamicznego działania. Rozwija się nieustannie i zaprasza do współpracy. W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy kierować wiadomości na adres biura agencji.