Jakimi rolami interesują się Trenerzy? – najnowsze zestawienie

Na początku istnienia marki TrainerPRO oferowaliśmy trzy role szkoleniowe, aktywne przy procesie rejestracji w bazie danych. Następnie dołożyliśmy możliwość długofalowej współpracy dla Trenerów Bramkarzy, by niedawno rozszerzyć wybór do pięciu ról. Najnowsza alternatywa to Drugi Trener drużyny juniorów/trampkarzy. Poniżej prezentujemy najbardziej aktualne zestawienie zainteresowania szkoleniowców rejestracją w poszczególnych obszarach trenerskiego fachu.

Istnieje możliwość korzystania z części usług agencji analityczno-doradczej bez konieczności wypełnienia warunków rejestracyjnych. Jednak dopiero znalezienie się w bazie danych pozwala sięgnąć po komplet świadczeń i czerpać z wielu przywilejów. Dokończenie procesu rejestracyjnego umożliwia także przystąpienie do programu "Rozwój Trenerów według TrainerPRO", umożliwiającego pokonywanie kolejnych kroków na drodze wielostopniowego rozwoju, podnoszenia rozlicznych kompetencji oraz profesjonalizacji pracy. Wszystkie powyższe czynniki wpływu torują ścieżkę długofalowej współpracy, dzięki której pojawia się szansa sukcesywnego i harmonijnego rozwoju osobistego w obszarze trenersko-szkoleniowym.

Godzi się też wspomnieć o niezwykle istotnym aspekcie. Aspekcie edukacyjnym, nierozerwalnie związanym z tokiem opracowywania Arkusza Informacyjnego. 74 punkty podzielone na 9 segmentów tematycznych - wypełnienie dokumentu zajmuje sporo czasu, wymaga skupienia i uporządkowania własnych zapatrywań, przekonań, preferencji. Wielogodzinne przemyślenia, wywołane szczegółowością arkusza, wpływają również na odnalezienie nieznanych dotąd pokładów wiedzy, określenia problematyki, dotychczas nieaktywnej w pracy szkoleniowej.

W każdym tygodniu otrzymujemy zapytania na temat rejestracji w bazie danych marki TrainerPRO, a w konsekwencji prośby o przesłanie Arkuszy Informacyjnych. Zapraszamy do zapoznania się z ewidencją zainteresowania poszczególnymi rolami:

  • 49% - Pierwszy Trener drużyny juniorów/trampkarzy
  • 25% - Drugi Trener drużyny seniorów
  • 19% - Pierwszy Trener drużyny seniorów
  • 7% - Trener Bramkarzy
  • 0% - Drugi Trener drużyny juniorów/trampkarzy

Czekamy na kolejnych Trenerów, pragnących poszerzać wiedzę i podnosić kompetencje w wielu kierunkach. Chętnie wesprzemy te starania, przygotowując również Indywidualny Plan Rozwoju. Wszelkie pytania prosimy kierować do biura marki TrainerPRO.