Football ISM | aplikacja do zarządzania klubem / akademią

Proces zarządzania Klubem lub Akademią opiera się na pracy w bardzo wielu obszarach. Do panowania nad szeroką siecią kontekstowych połączeń, czyli do ustrukturyzowanego prowadzenia podmiotu sportowego, potrzebne są narzędzia wspierające z zakresu nowych technologii. Dlatego marka TrainerPRO wprowadziła do swojego portfolio kolejnego Partnera merytorycznego. Wraz z Football ISM oferujemy profesjonalny system informatyczny do zarządzania Klubem/Akademią.

Football ISM to aplikacja do zarządzania klubem (lub akademią) pochodząca z Portugalii. Do grona Klientów należą również instytucje edukacyjne i agencje menedżerskie. Wysokiej klasy aplikacja pełni funkcję oficjalnego narzędzia do zarządzania klubami w Liga Portugal (najwyższa klasa rozgrywkowa w Portugalii: min. FC Porto, Benfica Lizbona, Sporting Lizbona). Wykorzystywana jest także w codziennej pracy takich klubów jak FC Sevilla czy Venezia FC. Oprogramowanie naszego Partnera merytorycznego stosowane jest też choćby w Akademii pod egidą FC Barcelona.

Gdyby film nie chciał się odtworzyć, zalecamy przekopiowanie odnośnika (prawy przycisk otwiera menu) i wklejenie do adresu przeglądarki obsługującej kanał YouTube.

FootballISM bazuje na następujących filarach:

 • bazy danych
 • kalendarz kontekstowy
 • gromadzenie informacji
 • archiwum dokumentów
 • planowanie strategiczne
 • planowanie projektowe
 • prowadzenie projektów
 • ocena pracy projektowej
 • analiza danych
 • wielotematyczne i wielopoziomowe łączenie faktów (kontekstowe)
 • ewaluacja rozwoju Klubu, Specjalistów, Zespołów, Piłkarzy
 • interaktywne narzędzia
 • aplikacja graficzna
 • narzędzia wspólnej pracy
 • platforma komunikacyjna
 • integracja zewnętrznych aplikacji (platformy analityczne, scoutingowe)

Aplikacja do zarządzania klubem o nazwie Football ISM posiada charakter modułowy. Oznacza to, że istnieje możliwość zamówienia jednej z dostępnych wersji oprogramowania. Różnią się one kompleksowością w zakresie funkcjonalności. Do dyspozycji są moduły Starter, Standard oraz Premium.

Czwartą formą jest skomponowanie indywidualnego zestawienia modułów. Można zacząć nawet od jednego i w późniejszym czasie dobierać kolejne.

Przedstawiamy komplet funkcji z podziałem na dostępne wersje aplikacji.

BACKOFFICE Starter Standard Premium
Role użytkowników + + +
Obserwacja aktywności użytkowników + + +
Kontakty zewnętrzne + + +
Baza danych federacji, klubów, zespołów + + +
Baza danych rozgrywek + + +

 

ADMINISTRACJA & LOGISTYKA
Starter Standard Premium
Pojazdy i kierowcy +
Planowanie transportu +
Rejestracja zawodników +
Zmiany terminów meczów (czynniki wpływu) +
Narzędzia audytowe +

 

PIŁKARZE Starter Standard Premium
Informacje ogólne ! +
Informacje specyficzne (Player Lab): trening, mecz, stan motoryczny, regeneracja, odżywianie, stan zdrowia, kontrakt, sprzęt treningowo-meczowy, lokum, szkoła ! +
Integracja danych (GPS) ! +
Analiza rozwoju zawodnika ! +
Terminarz zawodnika (wszelkie aktywności) ! +

 

SCOUTING Starter Standard Premium
Raport obserwacji piłkarza + + +
„Zespół cieni” + + +
Profile zawodników + + +
Raporty: reprezentanci, zawodnicy wypożyczeni + + +
Regiony objęte scoutingiem + + +
Kalendarz obserwacji + + +
Archiwum informacji scoutingowych + + +
Procesy scoutingowe + + +
Porównanie scoutów, procesów i zawodników + + +
Wyszukiwanie zawodników w bazie danych (filtry umiejętności) + + +
Koszty + + +
Statystyki + + +
Scouting APP
!
+

 

SZKOLENIE & ANALIZA
Starter Standard Premium
Kalendarz aktywności zespołów + + +
Makrocykle, mezocykle, mikrocykle, analiza składu + + +
Okres przygotowawczy + + +
Archiwum ćwiczeń/gier treningowych + + +
Plan treningowy (jednostki zespołowe, zajęcia indywidualne, rehabilitacja, analiza treningu) + + +
Przygotowanie do meczu (planowanie przedmeczowe, analiza przeciwnika, pliki uzupełniające) + + +
Analiza pomeczowa (dane meczowe, analiza taktyczna, dodatkowe pliki: raporty, analizy zewnętrzne, dane) + + +
Statystyki zespołowe oraz indywidualne + + +
Ocena gry zespołu, postawy zawodników, opieka nad zawodnikiem + + +
Integracja analiz/danych zewnętrznych + + +
Coach APP
+
+
Player APP +
+
+

 

EDUKACJA Starter Standard Premium
Kalendarz zajęć zawodników: szkoła & studia   + +
Plan edukacyjny młodych zawodników + +
Uchybienia dyscyplinarne + +
Rejestr pobytu w internacie + +

 

MEDYCYNA & ODŻYWIANIE & PSYCHOLOGIA
Starter Standard Premium
Zapis kompleksowych testów medycznych piłkarzy: na początku sezonu oraz po dokonaniu transferu + +
Kalendarz aktywności zespołu medycznego: testy, badania, zabiegi + +
Kontuzje – raporty dzienne + +
Historia kontuzji zawodnika (wizualizacja) + +
Plan odżywania (menu, harmonogram) +
Ocena antropometryczna +
Rozwój osobisty + +
Wywiady psychologiczne + +
Ewaluacja zachowań: szkoła, Klub, społeczeństwo + +

 

INFRASTRUKTURA Starter Standard Premium
Zarządzanie boiskami oraz pomieszczeniami +
Zarządzanie pokojami dla zawodników +
Zarządzania posiłkami +
Konserwacja obiektów +
Raport z użytkowania obiektów +
Statystyki korzystania z boisk, pomieszczeń, pokojów oraz wykonanych prac konserwacyjnych +
Procedura zamówień +

 

MAGAZYN Starter Standard Premium
Baza dostawców +
Produkty +
Baza rozmiarów – zespoły +
Stan magazynowy +
Przepływ sprzętu +

 

ASPEKTY PRAWNE Starter Standard Premium
Baza danych kontraktów Specjalistów i Piłkarzy +
Baza danych umów z innymi Klubami, Piłkarzami oraz Agentami piłkarskimi +
Analiza rynku transferowego +
Zarządzanie wynagrodzeniami, podwyżkami, premiami, bonusami, prowizjami, prawami wizerunkowymi +
Automatyczna kalkulacja bonusów +

 

AGENCI PIŁKARSCY Starter Standard Premium
Profile agentów piłkarskich +
Portfolio zawodnicze agentów piłkarskich +
Ocena proponowanych zawodników +
Ewaluacja agenta piłkarskiego +

 

INTEGRACJA APLIKACJI Starter Standard Premium
dane GPS + +
Opta Statistics + +
Wyscout + +
InStat Scout + +
możliwość indywidualizowania integracji + +

 

APLIKACJE MOBILNE Starter Standard Premium
Scouting seniorski + +
Scouting młodzieżowy +
Aplikacja do komunikacji z zawodnikiem (formularze, komunikacja bezpośrednia) +
Aplikacja dla Trenerów (omówienie treningu/meczu, ocena gry zespołu/zawodników) +

 

ŚWIADCZENIA STRUKTURALNE Starter PRO Premium
Komunikator wewnątrzklubowy + + +
Powiadomienia w czasie rzeczywistym + + +
Dane przechowywane w chmurze + + +
Szyfrowanie danych + + +
Miejsce do gromadzenia danych na serwerze + + +
Wygląd aplikacji dopasowany do Klubu + + +
Przenoszenie danych + + +
Szkolenie + + +
Nowe funkcjonalności w pakiecie + + +
Wsparcie techniczne + + +

Zachęcamy do nawiązania kontaktu z marką TrainerPRO celem omówienia szczegółów, a także otrzymania indywidualnej oferty na aplikację do zarządzania klube (lub akademią). Wystarczy wysłać wiadomość do naszego biura, formułując konkretne zapytanie.