Football ISM | aplikacja do zarządzania klubem / akademią

Proces zarządzania Klubem lub Akademią opiera się na pracy w bardzo wielu obszarach. Do panowania nad szeroką siecią kontekstowych połączeń, czyli do ustrukturyzowanego prowadzenia podmiotu sportowego, potrzebne są narzędzia wspierające z zakresu nowych technologii. Dlatego marka TrainerPRO wprowadziła do swojego portfolio kolejnego Partnera merytorycznego. Wraz z Football ISM oferujemy profesjonalny system informatyczny do zarządzania Klubem/Akademią.

Football ISM to aplikacja do zarządzania klubem (lub akademią) pochodząca z Portugalii. Do grona Klientów należą również instytucje edukacyjne i agencje menedżerskie. Wysokiej klasy aplikacja pełni funkcję oficjalnego narzędzia do zarządzania klubami w Liga Portugal (najwyższa klasa rozgrywkowa w Portugalii: min. FC Porto, Benfica Lizbona, Sporting Lizbona). Wykorzystywana jest także w codziennej pracy takich klubów jak FC Sevilla czy Venezia FC. Oprogramowanie naszego Partnera merytorycznego stosowane jest też choćby w Akademii pod egidą FC Barcelona.

Gdyby film nie chciał się odtworzyć, zalecamy przekopiowanie odnośnika (prawy przycisk otwiera menu) i wklejenie do adresu przeglądarki obsługującej kanał YouTube.

FootballISM bazuje na następujących filarach:

 • bazy danych
 • kalendarz kontekstowy
 • gromadzenie informacji
 • archiwum dokumentów
 • planowanie strategiczne
 • planowanie projektowe
 • prowadzenie projektów
 • ocena pracy projektowej
 • analiza danych
 • wielotematyczne i wielopoziomowe łączenie faktów (kontekstowe)
 • ewaluacja rozwoju Klubu, Specjalistów, Zespołów, Piłkarzy
 • interaktywne narzędzia
 • aplikacja graficzna
 • narzędzie wspólnej pracy dla osób zatrudnionych
 • platforma komunikacyjna
 • integracja zewnętrznych aplikacji (platformy analityczne, scoutingowe)

Aplikacja do zarządzania klubem o nazwie Football ISM posiada charakter modułowy. Oznacza to, że istnieje możliwość zamówienia jednej z dostępnych wersji oprogramowania. Różnią się one kompleksowością w zakresie funkcjonalności. Do dyspozycji są moduły BASIC, PRO oraz PREMIUM.

Czwartą formą jest skomponowanie indywidualnego zestawienia modułów.

Przedstawiamy komplet funkcji z podziałem na dostępne wersje aplikacji.

BACKOFFICE BASIC PRO PREMIUM
Role użytkowników + + +
Obserwacja aktywności użytkowników + + +
Kontakty zewnętrzne + + +
Baza danych federacji, klubów, zespołów + + +
Baza danych rozgrywek + + +

 

ADMINISTRACJA & LOGISTYKA
BASIC PRO PREMIUM
Pojazdy i kierowcy + + +
Planowanie transportu + + +
Rejestracja zawodników + + +
Zmiany terminów meczów (czynniki wpływu) + + +
Narzędzia audytowe + + +

 

PIŁKARZE BASIC PRO PREMIUM
Informacje ogólne + + +
Informacje specyficzne (Player Lab): trening, mecz, stan motoryczny, regeneracja, odżywianie, stan zdrowia, kontrakt, sprzęt treningowo-meczowy, lokum, szkoła + + +
integracja danych (GPS) + + +
Analiza rozwoju zawodnika + + +
Terminarz zawodnika (wszelkie aktywności) + + +

 

SCOUTING BASIC PRO PREMIUM
Raport obserwacji piłkarza + + +
„Zespół cieni” + + +
Profile zawodników +
Raporty: reprezentanci, zawodnicy wypożyczeni +
Regiony objęte scoutingiem +
Kalendarz obserwacji +
Archiwum informacji scoutingowych +
Procesy scoutingowe +
Porównanie scoutów, procesów i zawodników +
Wyszukiwanie zawodników w bazie danych (filtry umiejętności) +
Koszty +
Statystyki +

 

SZKOLENIE & ANALIZA
BASIC PRO PREMIUM
Kalendarz aktywności zespołów + + +
Makrocykle, mezocykle, mikrocykle, analiza składu + + +
Okres przygotowawczy + + +
Archiwum ćwiczeń/gier treningowych + + +
Plan treningowy (jednostki zespołowe, zajęcia indywidualne, rehabilitacja, analiza treningu) + + +
Przygotowanie do meczu (planowanie przedmeczowe, analiza przeciwnika, pliki uzupełniające) + + +
Analiza pomeczowa (dane meczowe, analiza taktyczna, dodatkowe pliki: raporty, analizy zewnętrzne, dane) + + +
Statystyki zespołowe oraz indywidualne + + +
Ocena gry zespołu, postawy zawodników, opieka nad zawodnikiem + + +
Integracja analiz/danych zewnętrznych + + +

 

EDUKACJA BASIC PRO PREMIUM
Kalendarz zajęć zawodników: szkoła & studia + + +
Plan edukacyjny młodych zawodników + + +
Uchybienia dyscyplinarne + + +
Rejestr pobytu w internacie + + +

 

MEDYCYNA & ODŻYWIANIE & PSYCHOLOGIA
BASIC PRO PREMIUM
Zapis kompleksowych testów medycznych piłkarzy: na początku sezonu oraz po dokonaniu transferu + + +
Kalendarz aktywności zespołu medycznego: testy, badania, zabiegi + + +
Kontuzje – raporty dzienne + + +
Historia kontuzji zawodnika (wizualizacja) + + +
Plan odżywania (menu, harmonogram) +
Ocena antropometryczna +
Rozwój osobisty + + +
Wywiady psychologiczne + + +
Ewaluacja zachowań: szkoła, Klub, społeczeństwo + + +

 

INFRASTRUKTURA BASIC PRO PREMIUM
Zarządzanie boiskami oraz pomieszczeniami + + +
Zarządzanie pokojami dla zawodników + + +
Zarządzania posiłkami + + +
Konserwacja obiektów + + +
Raport z użytkowania obiektów + + +
Statystyki korzystania z boisk, pomieszczeń, pokojów oraz wykonanych prac konserwacyjnych + + +
Procedura zamówień + + +

 

MAGAZYN BASIC PRO PREMIUM
Baza dostawców + + +
Produkty + + +
Baza rozmiarów – zespoły + + +
Stan magazynowy + + +
Przepływ sprzętu + + +

 

ASPEKTY PRAWNE BASIC PRO PREMIUM
Baza danych kontraktów Specjalistów i Piłkarzy + +
Baza danych umów z innymi Klubami, Piłkarzami oraz Agentami piłkarskimi + +
Analiza rynku transferowego +
Zarządzanie wynagrodzeniami, podwyżkami, premiami, bonusami, prowizjami, prawami wizerunkowymi +
Automatyczna kalkulacja bonusów +

 

AGENCI PIŁKARSCY BASIC PRO PREMIUM
Profile agentów piłkarskich + +
Portfolio zawodnicze agentów piłkarskich + +
Ocena proponowanych zawodników + +
Ewaluacja agenta piłkarskiego + +

 

INTEGRACJA APLIKACJI BASIC PRO PREMIUM
dane GPS + +
Opta Statistics + +
Wyscout + +
InStat Scout + +
możliwość indywidualizowania integracji + +

 

APLIKACJE MOBILNE BASIC PRO PREMIUM
Scouting seniorski + +
Scouting młodzieżowy +
Aplikacja do komunikacji z zawodnikiem (formularze, komunikacja bezpośrednia) +
Aplikacja dla Trenerów (omówienie treningu/meczu, ocena gry zespołu/zawodników) +

 

ŚWIADCZENIA STRUKTURALNE BASIC PRO PREMIUM
Komunikator wewnątrzklubowy + + +
Powiadomienia w czasie rzeczywistym + + +
Dane przechowywane w chmurze + + +
Szyfrowanie danych + + +
Miejsce do gromadzenia danych na serwerze + + +
Wygląd aplikacji dopasowany do Klubu + + +
Przenoszenie danych + + +
Szkolenie + + +
Nowe funkcjonalności w pakiecie + + +
Wsparcie techniczne + + +

Zachęcamy do nawiązania kontaktu z marką TrainerPRO celem omówienia szczegółów, a także otrzymania indywidualnej oferty na aplikację do zarządzania klube (lub akademią). Wystarczy wysłać wiadomość do naszego biura, formułując konkretne zapytanie.