Coach ISM | aplikacja do pracy Trenera

Każdy szanujący się Trener powinien posiadać narzędzie do planowania, organizowania, archiwizowania oraz analizy własnej pracy szkoleniowej, służące także do współpracy ze swoim sztabem trenerskim. Marka TrainerPRO proponuje do tego celu profesjonalną aplikację o nazwie CoachISM.

CoachISM jest siostrzanym produktem FootballISM, które to oprogramowanie służy do zarządzania klubem lub akademią. CoachISM to aplikacja dla trenera piłki nożnej. Dzięki tej aplikacji, Trener staje się niezależny od Klubów, nie posiadających jakiegokolwiek oprogramowania. W ten sposób może budować własną historię pracy.

Podczas rejestracji w tym miejscu warto podać kod FOOTBA-LLD-INS. Po zakończeniu rejestracji i opłaceniu abonamentu, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem: czeka niespodzianka!

 

Istnieją trzy główne scenariusze zastosowania aplikacji CoachISM:

  • praca jednego Trenera z konkretnym zespołem
  • praca sztabu trenerskiego z konkretnym zespołem
  • współpraca sztabów trenerskich przy maksymalnie trzech zespołach

W każdym z powyższych przypadków, aplikacja stanowi dla Trenera-Administratora (właściciela konta) wieloletnie archiwum pracy szkoleniowej z możliwością ewaluacji działań w roli Trenera.

CoachISM bazuje na następujących filarach:

  • bazy danych zespołów | zawodników
  • archiwum szkoleniowe
  • planowanie cyklu szkolenia
  • organizowanie działań szkoleniowych
  • analiza wykonanej pracy | rozwoju
  • ocena różnych aspektów

 

Prezentację funkcjonalności CoachISM przeprowadzamy w dwóch etapach. Najpierw przedstawiamy kluczowe obszary aplikacji, a następnie rozpisujemy szczegółowo pojedyncze funkcje w ramach pakietów, podając także ceny abonamentów miesięcznych.


 

 

ARCHIWUM ĆWICZEŃ/GIER TRENINGOWYCH

Baza danych ćwiczeń i gier treningowych, gromadzonych przez lata. Poprzez system kategoryzowania środków treningowych generowane są statystyki stosowanych elementów.

 

 

MIKROCYKLE

Możliwość ułożenia pojedynczych mikrocykli z wykorzystaniem jednostek treningowych, meczów oraz innych istotnych dla zespołu aktywności czy wydarzeń.

 

 

JEDNOSTKI TRENINGOWE

Panel do budowania jednostek treningowych. Jednostka treningowa posiada strukturę maksymalnie pięciu faz. Istnieje możliwość dodania ćwiczeń/gier treningowych ze swojego archiwum, a panel umożliwia też wprowadzenie szeregu dodatkowych informacji. Oczywiście, wszystkie dane są gromadzone i mogą zostać przeanalizowane z różnych perspektyw.

 

 

EWALUACJA PRACY TRENINGOWEJ

W tym miejscu istnieje możliwość wykonania analizy pracy treningowej na podstawie wszystkich informacji, które zostały wcześniej wprowadzone. Zgromadzone i odpowiednio przygotowane dane pozwalają na wyciąganie wniosków.

 

 

PRZYGOTOWANIE DO MECZU

Sekcja stworzona do planowania działań przed następnym meczem, związanych z własnym zespołem oraz ewentualnymi scenariuszami przebiegu spotkania. Ważną funkcją panelu jest narzędzie nadające strukturę wnioskom z analizy przeciwnika. Efekty analizy można wprowadzić w postaci tekstu, a także plików uzupełniających (np. pliki wideo z fragmentami gry rywala).

 

 

ANALIZA POMECZOWA

W tym obszarze dodawane są podstawowe informacje na temat rozegranego meczu, jak również odtwarzany jest jego przebieg. Podsumowanie spotkania służy jako punkt wyjścia do analizy zespołowej oraz indywidualnej w kontekście zespołowym.

 

 

OCENA ROZWOJU ZESPOŁU | ZAWODNIKA

Trener otrzymuje do dyspozycji trzy grupy kryteriów oceny zawodnika: aspekty piłkarskie, cechy motoryczne, psychologia. Do każdej z grup zostały przypisane dodatkowo liczne parametry szczegółowe. Na tej podstawie szkoleniowiec dokonuje oceny każdego z graczy. Dzięki ewaluacji dokonywanej na różnych odcinkach czasowych, można obserwować rozwój piłkarza, a także porównywać ten proces z rozwojem innych zawodników.

 

 

RAPORTY SCOUTINGOWE

W pierwszym roku Trenerzy otrzymują – jako bonus – dostęp do funkcji raportów scoutingowych. Każdy szkoleniowiec może stworzyć swoją bazę danych obserwowanych zawodników, jednocześnie wprowadzając informacje pochodzące z działań scoutingowych. Narzędzie umożliwia także porównywanie parametrów przypisanych do konkretnych piłkarzy.

CoachISM to aplikacja dla trenera piłki nożnej, dostępna w czterech pakietach:

  Starter Basic Professional Premium
liczba użytkowników 1 1 5 10
liczba zespołów 1 1 1 3
pojemność dysku (chmura) 1 Gb 1 Gb 2 Gb 5Gb
liczba funkcjonalności 9 19 20 20
abonament miesięczny 9,90 euro 14,90 euro 29,90 euro 49,90 euro

 

Szczegółowa prezentacja pakietów:

  Starter Basic Professional Premium
elementy graficzne pulpitu + + + +
kalendarz + + + +
rozgrywki + + + +
kluby + + + +
zespoły + + + +
zawodnicy + + + +
mikrocykle + + + +
ćwiczenia/gry treningowe + + + +
jednostki treningowe + + + +
ewaluacja pracy treningowej  –  +  +  +
odprawa przedmeczowa  –  +  +  +
analiza rywala  –  +  +  +
analiza zespołów sędziowskich  –  +  +  +
podsumowanie meczu  –  +  +  +
raport pomeczowy  –  +  +  +
statystyki zespołowe/indywidualne  –  +  +  +
ocena rozwoju zawodnika – aspekty sportowe  –  +  +  +
ocena rozwoju zawodnika – aspekty motoryczne
 +  +  +
ocena rozwoju zawodnika – aspekty psychologiczne
 +  +  +
porównanie rozwoju zawodników

 +  +
raporty scoutingowe
!
!
!

 


Aby zadać konkretne pytanie, rozwiać swoją wątpliwość lub zamówić CoachISM, zapraszamy do kontaktu z biurem marki TrainerPRO.