System wsparcia przyszłych Trenerów

W każdym roku grono Trenerów piłkarskich poszerza się o kolejne osoby, rozpoczynające przygodę z tym niezwykle wymagającym zawodem. Regularnie przybywa również potencjalnych szkoleniowców, pragnących zainaugurować pracę w wymarzonej profesji, ale też zastanawiających się, w jaki sposób poczynić pierwsze kroki. Niestety, zdecydowana większość Trenerów wchodzi w nowy rozdział swojego życia bez właściwego – wielopłaszczyznowego - przygotowania, co w dalszej kolejności rzutuje negatywnie na przebieg indywidualnej trenerskiej historii, zaś wszelkie deficyty najczęściej pozostają na zawsze lub bywają jedynie wyciszone. Koniecznie należy też wspomnieć o licznej grupie ludzi, kończącej trenerskie zakusy na dywagacjach. Gremialne rezygnacje z postawienia na szkoleniową kartę zostają spowodowane dziesiątkami pytań pozostających bez odpowiedzi, wątpliwościami budzącymi niepewność oraz lękami oprartymi na przekazywanych stereotypach.

Marka TrainerPRO wprowadziła – jako pierwsza w Europie – „System wsparcia przyszłych Trenerów”, oparty na kompleksowym programie edukacyjnym, wzbogaconym o pomoc w zakresie określenia charakterystyki trenersko-szkoleniowej i uzupełnionym o przygotowanie narzędzi autopromocyjnych.

Nasza propozycja skierowana jest do potencjalnych szkoleniowców, funkcjonujących w różnych grupach społecznych:

 • młodzi ludzie bez doświadczenia piłkarskiego, chcący rozpocząć pracę trenerską
 • osoby pragnące dokonać radykalnej zmiany ścieżki zawodowej – niezależnie od stopnia aktualnego związku z piłką nożną
 • zawodnicy, którzy zakończyli czynne uprawianie sportu z powodu kontuzji
 • aktywni piłkarze, zamierzający przygotować się do zawodu Trenera
 • piłkarze po zakończeniu przygody sportowej

Kompleksowo stworzony projekt wsparcia prowadzi do systemowego przygotowania przyszłych Trenerów, animuje do rozwoju w wielokierunkowym ujęciu trenersko-szkoleniowym. Paleta korzyści, płynących ze współpracy z marką TrainerPRO, zawiera kluczowe aspekty profesjonalnego wprowadzenia w zawód Trenera. Wyróżniamy następujące obszary:

 • opracowanie elementów świadomości piłkarskiej
 • przyswojenie właściwego rozumienia piłki nożnej oraz interpretacji gry
 • osiągnięcie prawidłowego postrzegania futbolu
 • wypracowanie fachowych zapatrywań piłkarskich i trenersko-szkoleniowych
 • opanowanie poprawnego pojmowania skomplikowanych zależności (boiskowych i pozaboiskowych)
 • stworzenie Katalogu Definicji Taktycznych
 • zdefiniowanie Obszarów Merytorycznych i wybór kluczowych
 • poszerzenie horyzontów myślowych
 • określenie wizji gry
 • zrozumienie wagi taktyki w piłce nożnej oraz procesu oddziaływania na inne elementy
 • podniesienie kompetencji strategiczno-taktycznych
 • zdefiniowanie aspektów strategicznych w grze zespołu
 • wyznaczenie Strukturalnych Zasad Taktycznych
 • wypracowanie Kompleksowych Założeń i Rozwiązań Taktycznych
 • dołączenie pozostałych elementów Modelu Gry
 • zdefiniowanie Obszarów Rozwojowych Zespołu i umiejętność ich weryfikacji
 • doskonalenie różnych obszarów warsztatu szkoleniowego
 • opanowanie wiedzy na temat analizy taktycznej – umiejętność wykonania pracy analitycznej
 • zdobycie umiejętności budowy zespołu
 • wyznaczenie własnego Modelu Pracy
 • wypracowanie Profilu Trenera
 • progres w zakresie szerokiego spektrum obszarów kompetencyjnych
 • praca nad wytyczeniem własnej filozofii piłkarskiej
 • sprecyzowanie zagadnień merytoryczno-strukturalnych w pracy trenerskiej
 • określenie preferencji szkoleniowych
 • wybór kierunków edukacyjnych
 • planowanie kariery trenerskiej
 • zrozumienie poszczególnych zależności oddziaływania zewnętrznego
 • wsparcie w wyborze odpowiednich uprawnień

Procedura przystąpienia do „Systemu wsparcia przyszłych Trenerów” zostaje uruchomiona w momencie nadesłania oficjalnego zgłoszenia na adres poczty elektronicznej biura marki TrainerPRO. Aplikacja powinna zawierać wypełniony formularz:

 1. Imię i nazwisko
 2. Data urodzenia
 3. Miejsce zamieszkania (bez adresu)
 4. Aktualne zajęcie (edukacja/praca)
 5. Ewentualne związki z piłką nożną
 6. Motywacja do pracy w roli Trenera
 7. Planowany termin zdobycia uprawnień trenerskich
 8. Powód chęci podjęcia współpracy z marką TrainerPRO

Po akceptacji wniosku, wyrażonej w oficjalnej wiadomości ze strony biura agencji, przyszły szkoleniowiec powinien dokonać wskazanej opłaty - tytułem uzyskania dostępu do nowatorskiego przedsięwzięcia. Wykonanie tego kroku zakończy wstępny proces i jednocześnie otworzy możliwość korzystania z „Systemu wsparcia przyszłych Trenerów”.

Marka TrainerPRO opracuje Indywidualny Plan Wsparcia, biorąc pod uwagę szereg czynników. Koncepcja programowa zostanie złożona z poszczególnych modułów projektu:

 1. Doradztwo ogólne

  Świadczenie bazuje na 45-minutowych konsultacjach. Wsparcie dotyczy omówienia szczegółów współpracy z marką TrainerPRO, kwestii kursów oraz licencji trenerskich, porad dotyczących wyboru wartościowych szkoleń i konferencji, odpowiednich staży szkoleniowych czy oprogramowania wspomagającego pracę przyszłego Trenera. Istnieje także możliwość zasięgnięcia rady względem ogólnego postrzegania piłki nożnej i kompetencji, niezbędnych do wykonywania zawodu Trenera. Niepoślednim tematem, pozostającym do dyspozycji rozmówców, jest również sformułowanie pytań i wątpliwości odnośnie do wieloletniego funkcjonowania w profesji szkoleniowej.

 2. Udział w warsztatach piłkarskich Marcina Gabora

  Aktualnie Marcin Gabor prowadzi trzy różne seminaria: "Piłka nożna - poznaj ją od nowa", "Analiza taktyczna widziana inaczej" oraz "Profesjonalna droga do zawodu Trenera".

  Autorskie warsztaty piłkarskie Trenera Gabora to niezwykle istotna część programu edukacyjnego marki TrainerPRO. Warsztaty gościły przez lata na terenie wielu miast (Warszawa, Kraków, Katowice, Poznań, Wrocław, Szczecin). Marcin Gabor prowadził także szkolenia w Niemczech (Stuttgart, Monachium, Mannheim, Hamburg, Dortmund, Berlin) oraz Hiszpanii (Madryt).

  W trakcie warsztatów "Piłka nożna - poznaj ją od nowa" prelegent prezentuje autorską filozofię piłki nożnej, wyjaśnia trudne zagadnienia strategii, taktyki i organizacji gry, prezentuje autorski Model Gry, a także przedstawia wybrane elementy własnego Modelu Pracy. Sporo czasu poświęconych jest również na tematykę interpretacji sytuacji boiskowych oraz następstw pojedynczych zdarzeń. Ważnym punktem warsztatów jest przedstawienie niezrozumienia piłki nożnej w Polsce i Europie. Zwrócenie uwagi na błędne, płytkie oraz bazujące na stereotypach, uproszczeniach i ogólnikach postrzeganie futbolu, a także skutki takiego stanu rzeczy.

  Marcin Gabor, podczas seminarium "Analiza taktyczna widziana inaczej", prezentuje autorski koncept "kontekstowej analizy taktycznej", wdrożony do zbudowanego przez naszego eksperta Działu Analizy Taktycznej niemieckiej firmy Die Ligen Analyse. Wyjaśnia obszary związane z profesjonalną analizą taktyczną, przedstawiając własną teorię i rozwiązania, prezentuje tajniki tworzenia maski analitycznej, tłumaczy aspekt dopasowania analizy do własnego sposobu gry oraz przeprowadza przez cały proces wykonania analizy. Trener Gabor opowiada też o najnowszych technologiach analitycznych i przekazuje wiedzę na temat oprogramowania analitycznego.

  "Profesjonalna droga do zawodu Trenera" charakteryzuje się - poza koniecznym przedstawieniem podstawowych założeń autorskiego rozumienia i Filozofii piłki nożnej Marcina Gabora - wnikliwym spojrzeniem na pracę trenerską. Podczas warsztatów zostanie przeanalizowana rola Trenera w kontekście licznych aspektów, polskich i europejskich realiów piłki nożnej oraz koniecznych kompetencji trenersko-szkoleniowych. Zostaną zaprezentowane także filary budowania autorskiej ścieżki trenerskiej, znajdzie się miejsce na elementy składowe Modelu Pracy oraz Profilu Trenera.

  Najbardziej niestandardowe warsztaty piłkarskie pozwalają zmienić podejście do futbolu, umożliwiają pełne i właściwe jego zrozumienie, stwarzają szansę spojrzenia na piłkę nożną z całkowicie innej perspektywy. Fachowej, kompleksowej, czyli powszechnie niespotykanej. Autorski program Marcina Gabora charakteryzuje się kompleksowością omawianych zagadnień, wyróżnia "praktyczną teorią" - opartą na latach analiz - oraz funkcjonalnością konceptu.

 3. Uczestnictwo w warsztatach tematycznych

  Piłka nożna jest dyscypliną sportu o bardzo wysokim poziomie skomplikowania. Wynikająca z tego faktu ogromna złożoność materii trenersko-szkoleniowej wymaga od Trenerów posiadania szerokiego spektrum specjalistycznej wiedzy oraz kompetencji. Marka TrainerPRO – dbając o każdy szczegół trenerskiego postępu – wprowadziła do projektu edukacyjnego niezwykle zróżnicowany wachlarz warsztatów tematycznych.

  • „Bramkarz jako ważna część zespołu” - warsztaty z Trenerem Bramkarzy
  • „Nowoczesne przygotowanie motoryczne drużyny” – warsztaty z Trenerem przygotowania motorycznego
  • „Psychologia sportu wsparciem Trenera i pomocą dla Trenera” – warsztaty z Psychologiem sportowym
  • „Dietetyka – niedoceniana moc nauki” – warsztaty z Dietetykiem sportowym
 4. Konsultacje merytoryczne z Marcinem Gaborem

  W kategorii bardzo ważnych czynników wpływu na rozwój przyszłego Trenera, zawartych w programie edukacyjnym marki TrainerPRO, wyróżniają się również konsultacje merytoryczne z Marcinem Gaborem. Poruszane podczas pojedynczych sesji zagadnienia stanowią fundament, na bazie którego istnieje możliwość świadomego podejścia do piłki nożnej, budowania ustrukturyzowanego zasobu wiedzy, kreowania własnych przekonań trenersko-szkoleniowych, budowania sposobu gry i metodyki pracy, a także hierarchicznego uzupełniania innych komponentów merytorycznych.

  Spotkania edukacyjne mogą przybrać formę indywidualną lub grupową – w zależności od preferencji osoby współpracującej, spójności problematyki, a także ze względów logistycznych. Niezwykle szeroki zakres materiału oraz skomplikowana tematyka powodują, że najlepszym rozwiązaniem jest cykliczny charakter szkoleń.

  Zagadnienia omawiane podczas spotkania dopasowane są do Indywidualnego Planu Wsparcia, a korespondują z konkretnymi obszarami rozwoju wymienionymi powyżej.
 5. Analiza poziomu merytorycznego

  Newralgiczny element składowy każdego długotrwałego procesu stanowi diagnoza. Dzięki rzetelnemu stwierdzeniu aktualnego stanu rzeczy, istnieje możliwość podejmowania właściwych kroków. Identyczny schemat oddziaływania obowiązuje w kontekście wsparcia osób, pragnących rozpocząć przygodę trenerską.

  Marka TrainerPRO dokonuje przedmiotowej analizy przyszłego Trenera w zakresie obecnego zasobu fachowej wiedzy, punktu wyjścia kompetencji trenersko-szkoleniowych, profesjonalizmu, potencjału, a także predyspozycji do wykonywania skomplikowanego zawodu. Specjalistyczna weryfikacja merytoryczna pozwala uwypuklić pozytywy, wskazać deficyty oraz skomponować program edukacyjny – zarówno w ramach „Systemu wsparcia przyszłych Trenerów”, jak i "Rozwoju Trenerów według TrainerPRO", dostępnego po zdobyciu pierwszych uprawnień szkoleniowych.

 6. Wstępne określenie charakterystyki trenerskiej i wyznaczenie odpowiedniej roli szkoleniowej

  Zdefiniowanie własnej charakterystyki trenerskiej stanowi ważny krok na ścieżce rozwoju zawodowego. Pozwala precyzyjnie poznać i nazwać swoje preferencje trenersko-szkoleniowe, sformułować przekonania piłkarskie, wypracować pomysł na grę zespołu, określić przyszły styl pracy. Dzięki temu, istnieje możliwość wytyczenia odpowiednich kierunków edukacyjnych, a nade wszystko obrania właściwej wyłącznie dla siebie drogi trenerskiej. W ten sposób unika się poruszania utartymi, stereotypowymi szlakami. Odchodzi od kopiowania innych. Tylko w ten sposób można osiągnąć autentyczność, otworzyć się na rozwój i budować własną osobowość trenerską. Dopasowaną do wewnętrznych zapatrywań.

  Precyzyjne określenie przymiotów oraz charakterystyki Trenera zostanie poparte wykreowaniem Indywidualnego Planu Wsparcia.

   

  Zdefiniowana charakterystyka wspomaga również określenie najbardziej odpowiedniej roli trenerskiej i jednej alternatywnej, wynikającej ze zdefiniowanej charakterystyki. Pozycjonowanie zawodowe wprowadza porządek do ukierunkowania edukacyjnego, determinując również koncentrację na jednej ścieżce kariery.
 7. Pomoc w organizacji stażu szkoleniowego

  Umożliwienie udziału w stażu szkoleniowym osobie bez uprawnień trenerskich otwiera nowe perspektywy oraz inny punkt widzenia. Nowe perspektywy oferujemy przede wszystkim przyszłym Trenerom bez większego doświadczenia w świecie piłki nożnej. Obserwowanie jednostek treningowych, omówienie pojedynczych zajęć i układania procesu treningowego, rozmowa z Trenerami i zadanie nurtujących pytań, aktywne uczestnictwo w działaniach sztabu szkoleniowego oraz życiu klubu, podpatrywanie wykonywanych analiz, poznanie Systemu Szkolenia, zdobycie informacji na temat struktury organizacyjnej oraz infrastruktury klubu. Potencjalne składowe hospitacji, w zależności od klubu zestawione w inny sposób, zapewniają przyswojenie dodatkowej wiedzy, zyskanie praktycznych spostrzeżeń, ale także poczucie atmosfery funkcjonowania sztabu szkoleniowego, drużyny i klubu.

  Staże szkoleniowe dla przyszłych Trenerów odbywają się na terenie Polski. Hospitacje dobieramy do konkretnej osoby – w zależności od wielu czynników weryfikacyjnych. Zapraszamy do lektury szczegółowych informacji.

 8. Programy do analizy taktycznej - szkolenia online

  Marka TrainerPRO posiada w swojej bogatej ofercie dwa oprogramowania do analizy taktycznej. Po pierwsze, svat. Po drugie, LongoMatch. Pozyskanie narzędzia pracy szkoleniowo-analitycznej to jednak dopiero pierwszy krok. Potem należy poznać wszystkie dostępne funkcje, zgłębić charakterystykę działania programów, zapoznać się z niuansami. Wspieramy także w tym kontekście.

 9. Nauka analizy taktycznej

  Nowoczesna piłka nożna o profesjonalnym charakterze nie ma prawa bytu bez analizy taktycznej. Proces analityczny stanowi kluczowy aspekt pracy szkoleniowej, odbywa się w każdym momencie rozmyślań Trenera, zaś taktyka wpływa na wszystkie obszary boiskowe i pozaboiskowe. Rozumienie piłki nożnej, postrzeganie futbolu, zapatrywania i przekonania piłkarskie, pojmowanie skomplikowanych zależności, własna filozofia piłki nożnej, Model Gry, warsztat trenerski, Model Pracy, planowanie, prowadzenie i ocena jednostek treningowych, organizacja odpraw – grupowych oraz indywidualnych, prowadzenie zespołu podczas meczu, weryfikacja gry i rozwoju drużyny, zagadnienia motoryczne, aspekty psychologiczne, analiza gry rywala – w każdym z wymienionych segmentów analiza taktyczna odgrywa nadrzędną rolę. Uczymy analizy taktycznej w trzech kierunkach:

  • jednostki treningowe
  • gra własnego zespołu (różne perspektywy czasowe)
  • gra rywala (różne perspektywy czasowe)

  Proces edukacyjny w tym zakresie bazuje na poniższych elementach składowych:

  • katalog zagadnień taktycznych
  • topografia boiskowa
  • fazy gry
  • System analityczny
  • Metodyka analityczna - obszary koncepcyjne
  • akcja i scena - różnice
  • trzystopniowe zaznaczanie scen (kontekstowe) - porównanie do metody separatywnej i ciągłej
  • Proces analityczny - wpływ metodyki
  • Tagging-System
  • kompleksowe produkty analityczne, wypracowane przez Marcina Gabora
  • analiza jakościowa czy ilościowa?
  • analiza gry własnego zespołu i rywala - różnice strukturalne
  • produkty analityczne - możliwości własne
  • obszary analityczne - różne perspektywy strukturalne i czasowe
  • cechy charakterystyczne materiału filmowego
  • narzędzia do rejestrowania materiału filmowego
  • programy do analizy taktycznej
  • Tracking jako narzędzie analityczne
  • struktura i maska analityczna - różnice
  • zasady tworzenia indywidualnej maski analitycznej
  • trzystopniowa budowa maski analitycznej
  • kategoryzowanie akcji + zaznaczanie scen + ocena akcji = profesjonalna procedura analityczna
  • wykorzystanie interaktywnych boisk w analizie
  • praca z filtrami analitycznymi

  Wspieramy wypracowanie masek analitycznych, z zastosowaniem konkretnych programów analitycznych, w następujących konstelacjach:

  • analiza gry własnego zespołu (1 mecz)
  • weryfikacja rozwoju własnego zespołu (taktyczna, wieloobszarowa - szersza perspektywa czasowa)
  • analiza gry drużyny rywala (1 mecz)
  • weryfikacja przeciwnika (taktyczna, wieloobszarowa - szersza perspektywa czasowa)
  • analiza jednostki treningowej (1 jednostka, analiza porównawcza)
  • analiza w przerwie meczu (Live-Tagging)
 10. Wsparcie w zakresie korzystania z nowych technologii

  Trener mieniący się nowoczesnym powinien opanować obsługę całej palety narzędzi opartych na nowych technologiach. Swobodna posługiwanie się komputerem osobistym, praca z aplikacją do tworzenia prezentacji, czy zaawansowane używanie poczty elektronicznej weszły już do kanonu. Do tego dochodzi umiejętność korzystania z oprogramowania bazodanowego (piłkarze, drużyny, jednostki treningowe, ćwiczenia, statystyki), programów do analizy taktycznej, tworzenia animacji komputerowych, cięcia i montażu materiału filmowego, a także oprogramowania scoutingowego oraz trackingowego. A przecież uzasadnione szkoleniowo jest również korzystanie z kamer, profesjonalnych statywów oraz projektorów multimedialnych.

  Wysokie standardy profesjonalnej pracy trenersko-szkoleniowej nakazują stałe podnoszenie umiejętności, dlatego chętnie dokładnie objaśnimy wszystkie aspekty wsparcia ze strony nowych technologii.