Pełna oferta dla trenerów

Dla Trenerów

Marka TrainerPRO postawiła sobie za cel wsparcie w rozwoju merytorycznym Trenerów, podnoszeniu szerokich kompetencji trenersko-szkoleniowych, profesjonalizacji pracy oraz pomoc w aspekcie wyboru odpowiedniego pracodawcy. Poniżej znajduje się pełna oferta dedykowana Trenerom.

Wszystkie świadczenia zostały podzielone na dwa segmenty: Usługi Właściwe i Usługi Fakultatywne. Usługi Właściwe są zarezerwowane dla Trenerów zarejestrowanych w bazie danych marki TrainerPRO, natomiast z pozostałych usług mogą korzystać wszyscy Trenerzy. W odpowiedniej zakładce znajduje się także „System wsparcia przyszłych Trenerów”.

Proces rejestracji w bazie danych stanowi warunek konieczny do stałej i kompleksowej współpracy Trenerów z agencją analityczno-doradczą. Ten punkt definiujemy jako odrębny element naszej oferty.

Aby podjąć współpracę lub poznać jej szczegóły, należy skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Rejestracja w bazie danych

Rejestracja w bazie danych uprawnia do korzystania z kompletnej oferty, licznych przywilejów, jak również otwiera nowe perspektywy. Sfinalizowanie procesu rejestracyjnego umożliwia stałą współpracę z marką TrainerPRO, daje szansę przystąpienia do autorskiego programu edukacyjnego, stwarza sposobność wypracowania Indywidualnego Planu Rozwoju, gwarantuje wdrożenie trybu skróconych procedur oraz permanentnych rabatów. Wprawdzie istnieje możliwość korzystania z Usług Fakultatywnych bez konieczności rejestracji Trenera w bazie, jednak uzyskanie dostępu do wszystkich świadczeń – w tym absolutnie kluczowych - odbywa się dopiero po umieszczeniu szkoleniowca w rejestrze agencji TrainerPRO.

Procedura rozpoczyna się od decyzji Trenera, w jakiej roli (w jakich rolach) chce być zarejestrowany:

 • Pierwszy Trener drużyny seniorów
 • Drugi Trener drużyny seniorów
 • Pierwszy Trener drużyny juniorów/trampkarzy
 • Drugi Trener drużyny juniorów/trampkarzy
 • Pierwszy Trener drużyn dziecięcych/wczesnomłodzieżowych
 • Trener Bramkarzy
 • Trener przygotowania motorycznego

 

Można zdecydować się na jedną, dwie, trzy, cztery lub pięć ról, a to oznacza prowadzenie szkoleniowca w osobnych bazach danych.

Następnie Trener wypełnia szczegółowy Arkusz Informacyjny (74 punkty podzielone na 9 segmentów tematycznych), wymagający określenia poglądów na piłkę nożną, charakterystykę trenersko-szkoleniową, skłaniający do prezentacji pomysłu na grę, warsztatu trenerskiego, przedstawienia historii pracy oraz preferencji zawodowych. Pozytywna weryfikacja dokumentu – w kontekście kompleksowości, profesjonalizmu opracowania, a także oceny merytorycznej kandydata – umożliwia przystąpienie do programu. Po wniesieniu stosownej opłaty, Trener zostaje oficjalnie zarejestrowany w bazie danych marki TrainerPRO.

Praca wykonana w kontekście wypełnienia Arkusza Informacyjnego stanowi również bardzo istotną wartość edukacyjną. Pozwala Trenerowi zweryfikować własną świadomość w odniesieniu do zdefiniowanych obszarów merytorycznych, przemyśleć dogłębnie każdy aspekt, uporządkować posiadaną wiedzę i szukać kolejnych odpowiedzi. Niezwykle ważnym elementem jest analiza zwrotna dokumentu, dokonana przez Marcina Gabora. Każdy szkoleniowiec otrzymuje precyzyjną wykładnię przesłanych treści, z uwzględnieniem konkretnych negatywnych i pozytywnych elementów. Dodatkowo zawarte zostają też analityczne przemyślenia, charakteryzujące aplikującego Trenera.

Opracowanie Arkusza Informacyjnego bazuje na zdefiniowaniu:

 • preferencji szkoleniowych
 • zapatrywań trenersko-szkoleniowych
 • elementów rozumienia piłki nożnej
 • przekonań strategiczno-taktycznych
 • wizji oraz sposobu gry
 • fragmentów warsztatu szkoleniowego
 • zagadnień organizacyjno-strukturalnych w pracy trenerskiej
 • zasad budowy zespołu
 • cech osobowościowych

 

Rozpoczęcie współpracy – na podstawie rejestracji w bazie danych - obejmuje między innymi następujące składowe:

 • uwzględnienie Trenera w bazie danych na podstawie różnych kryteriów wyszukiwania
 • możliwość korzystania z Usług Właściwych
 • szansa przystąpienia do programu „Rozwój Trenerów według TrainerPRO
 • 20% rabatu na udział w warsztatach piłkarskich Marcina Gabora pod hasłem „Piłka nożna – poznaj ją od nowa”, "Analiza taktyczna widziana inaczej" oraz "Profesjonalna droga do zawodu Trenera"
 • 20% rabatu na uczestnictwo w warsztatach marki TrainerPRO, prowadzonych przez specjalistów w określonych dziedzinach (Trener Bramkarzy, Trener przygotowania motorycznego, Psycholog sportowy, Dietetyk)
 • 15% rabatu na korzystanie z Usług Fakultatywnych
 • możliwość polecenia Trenera do sztabu szkoleniowego – pod warunkiem wypełnienia kryteriów w kontekście roli oraz charakterystyki Trenera
 • szansa polecenia Trenera do Klubu – w przypadku charakterystyki pasującej do wymagań stawianych przez Klub w zakresie konkretnej roli oraz charakterystyki Trenera
 • roczny abonament

Warto zapoznać się z kompletnym zestawieniem „Korzyści dedykowanych Trenerom zarejestrowanym w bazie danych”.

 

USŁUGI WŁAŚCIWE

 1. „Rozwój Trenerów według TrainerPRO

  Kluczowe założenie współpracy z Trenerami obejmuje wsparcie w wielostopniowym rozwoju merytorycznym, podnoszeniu szerokich kompetencji trenersko-szkoleniowych, jak również profesjonalizacji pracy szkoleniowców. Autorski program o nazwie „Rozwój Trenerów według TrainerPRO tworzy kompleks rozwiązań, otwierający szansę harmonijnego i wielopłaszczyznowego postępu. Sukcesywny progres jest jednak możliwy do osiągnięcia tylko na podstawie długofalowego współdziałania, dlatego pomoc świadczona Trenerom została obliczona na wiele lat konsekwentnych poczynań.

  Program edukacyjny marki TrainerPRO został zaprojektowany komplementarnie, uwzględniając szerokie spektrum kompetencji oraz umiejętności, potrzebnych do wykonywania profesji trenerskiej. Całościowa koncepcja została oparta o stopniowaną hierarchię pozyskiwania wiedzy. W ramach systemu edukacyjnego agencji analityczno-doradczej wykonujemy dogłębne analizy poziomu merytorycznego i potencjału Trenera, uświadamiamy pozytywne i negatywne strony, organizujemy szereg tematycznych warsztatów, szkoleń, konsultacji, odbywają się także indywidualne/grupowe spotkania edukacyjne. Uczymy, jak przeprowadzać fachową analizę taktyczną. Wypracowujemy Profil Trenera, wyznaczamy ścieżkę budowania kariery. Dokonujemy licznych analiz pracy treningowej, gry zespołu podczas konkretnych meczów, doradzamy w aspektach merytorycznych, pomagamy w organizacji staży szkoleniowych (Polska i kraje europejskie).

  Współpracę z Trenerem definiuje Indywidualny Plan Rozwoju, wyznaczony dla każdego szkoleniowca.

 2. Dodatkowa weryfikacja Trenera

  Trenerzy klasyfikowani są w bazie danych na podstawie informacji, uzyskanych w procesie rejestracyjnym. Do dyspozycji zarejestrowanych szkoleniowców pozostaje także tryb dodatkowej weryfikacji. Pogłębiona ewaluacja pomoże marce TrainerPRO ocenić Trenera jeszcze dokładniej, bowiem analiza będzie oparta również na naszej obserwacji pracy Uczestnika Programu. Każdy z dodatkowo weryfikowanych Trenerów – w zależności od przyznanej noty – otrzyma stosowny certyfikat. Dzięki temu, ma szansę przesunąć się w hierarchii Trenerów naszej agencji, a dla Klubów stać się wiarygodnym kandydatem.

  Drugi stopień weryfikacji wiąże się z nadesłaniem materiałów filmowych:

  • trzy pełne jednostki treningowe – dwa treningi taktyczno-techniczne i jeden motoryczny
  • dwa pełne mecze
 3. Wypracowanie Profilu Trenera i wyznaczenie Indywidualnego Planu Kariery

  Zdefiniowanie własnej charakterystyki trenerskiej stanowi ważny krok na ścieżce rozwoju zawodowego. Pozwala precyzyjnie poznać i nazwać swoje preferencje trenersko-szkoleniowe, sformułować przekonania piłkarskie, wypracować pomysł na grę zespołu, określić styl pracy. „Wypracowanie Profilu Trenera” daje możliwość wytyczenia odpowiednich kierunków edukacyjnych, a nade wszystko obrania właściwej wyłącznie dla siebie drogi trenerskiej. Dzięki temu, uniknie się poruszania utartymi, stereotypowymi szlakami. Odejdzie od kopiowania innych. Tylko w ten sposób można osiągnąć autentyczność, otworzyć się na rozwój i budować własną osobowość trenerską. Dopasowaną do wewnętrznych zapatrywań.

  Precyzyjne określenie przymiotów oraz charakterystyki Trenera zostanie poparte wykreowaniem Indywidualnego Planu Kariery. Stworzony koncept jest wypadkową analizy rozlicznych kryteriów - wyartykułowanych przez szkoleniowca, zawierających dane pochodzące z Profilu Trenera, uwzględniających poziom merytoryczny Trenera, jak również czynniki zewnętrzne.

 4. Doradztwo merytoryczne

  Konsultacje doradcze z Marcinem Gaborem, przeznaczone dla Trenerów zarejestrowanych w bazie danych, to doskonała okazja do rozwikłania wątpliwości w zakresie zagadnień stricte merytorycznych. Podczas każdej 45-minutowej sesji można poruszyć tematykę dotyczącą spraw szkoleniowych, trenerskich, analitycznych oraz organizacyjnych. Zamysł „Doradztwa merytorycznego” umożliwia także prowadzenie dyskusji o konkretnych problemach czy sytuacjach w Drużynie/Klubie, odniesienie się do tematu detalicznego planu rozwoju trenerskiego czy budowania kariery.

 5. Stworzenie wizytówki filmowej Trenera

  Stworzenie profesjonalnego filmu krótkometrażowego, będącego wielopłaszczyznową charakterystyką Trenera, spełnia dwa główne zadania. Mowa o aspekcie edukacyjnym oraz autopromocyjnym. Film ma na celu przedstawienie przekonań trenersko-szkoleniowych, wizji oraz Modelu Gry, elementów warsztatu szkoleniowego, metod pracy oraz efektów merytorycznych, a także profilu osobowościowego. Do realizacji „filmowej wizytówki” potrzeba jednak najpierw wykonania intelektualnych działań w kierunku wypracowania lub zdefiniowania wspomnianej charakterystyki. Istotna jest również umiejętność znalezienia typowych dla danego Trenera punktów warsztatu szkoleniowego i pracy treningowej, metod trenersko-szkoleniowych, a także uzyskanie świadomości posiadanych atutów.

  Posiadanie profesjonalnego narzędzia autopromocyjnego pozwala prezentować własną charakterystykę bezpośrednio potencjalnym pracodawcom, jak również  przedstawiać i promować się w świecie Internetu.
 6. Polecanie Trenera do sztabu szkoleniowego

  Zgłoszenie wniosku przez Trenera, poszukującego członków sztabu szkoleniowego, spowoduje uruchomienie procedury. Działanie zostanie zainaugurowane ustaleniem wymaganej roli oraz charakterystyki (Profil Trenera lub ewentualnie jedynie Kryteria Wyszukiwania), a następnie marka TrainerPRO przeprowadzi weryfikację Trenerów zarejestrowanych w bazie danych - odnośnie do zdefiniowanych kryteriów, jak również poziomu merytorycznego, perspektywy wypełnienia wyszczególnionych składowych, ewentualnie posiadanego certyfikatu (Dodatkowa weryfikacja Trenera). W przypadku pozytywnej selekcji, kandydat zostanie polecony wnioskującemu szkoleniowcowi.

  Rekomendacja może objąć Trenera zarejestrowanego w każdej z pięciu ról, uwzględnianych przez markę TrainerPRO. Jednak wskazanie konkretnego Trenera zależne jest od wielu czynników.

 7. Polecanie Trenera do Klubu

  Wyraźnie sformułowane zapytanie ze strony przedstawiciela Klubu sprawi, że marka TrainerPRO poleci Trenera lub Trenerów z grona szkoleniowców, zarejestrowanych w bazie danych. Kandydat zostanie wyselekcjonowany na podstawie kryteriów sformułowanych przez Klub odnośnie roli oraz wymaganej charakterystyki, z uwzględnieniem najdrobniejszych szczegółów. Współdecydujące czynniki to także ocena Trenera dokonana przez markę TrainerPRO, rodzaj ewentualnie posiadanego certyfikatu (dodatkowa weryfikacja) i potencjał kandydata w odniesieniu do wyznaczonego Profilu Trenera lub Kryteriów Wyszukiwania.

  Marka TrainerPRO nie daje Trenerom gwarancji polecenia do Klubu. Ewentualna rekomendacja zależy od wielu aspektów – aktualnego zainteresowania współpracą potencjalnych pracodawców, poszukiwanej charakterystyki Trenera, dopasowania do szczegółowych kryteriów, subiektywnej oceny merytorycznej kandydata, konkurencji wśród Trenerów.

 

USŁUGI FAKULTATYWNE

 1. Biuro Trenera/Analityka

  Całkowicie nowa sekcja w portfolio marki TrainerPRO. Przygotowaliśmy specjalne zestawienie świadczeń oraz produktów dla wszystkich osób, które chciałyby współpracować z nami bez konieczności rejestracji w bazie danych. Z całej gamy naszych możliwości wybraliśmy wydarzenia edukacyjne, staże trenerskie oraz doradztwo. Dodaliśmy starannie wyselekcjonowane, na bazie szeregu kryteriów, produkty i usługi naszych Partnerów. Całość podzieliliśmy na następujące działy: edukacja, doradztwo, archiwizowanie i administracja, analiza, odprawa taktyczna, trening.

  Twoje nowe biuro znajdziesz w tym miejscu.

 2. Pomoc w skompletowaniu sztabu szkoleniowego

  Jesteś Pierwszym Trenerem (seniorów/grup młodzieżowych) i chcesz znaleźć właściwych członków sztabu szkoleniowego? A może pełnisz funkcję Drugiego Trenera (seniorów/grup młodzieżowych) lub Trenera Bramkarzy i zamierasz pomóc w ułożeniu odpowiedniego „trenerskiego teamu”, czy też ukształtować sztab z Pierwszym Trenerem na czele? Poprzez tę usługę pomagamy dobierać współpracowników dopasowanych pod wieloma względami.