Seminarium prawne dla przedstawicieli Klubów/Akademii

Wsparcie prawne Klubów oraz Akademii piłkarskich to świadomość obowiązujących przepisów, znajomość rozwiązań formalnych oraz administracyjnych w zakresie podpisywania umów oraz przeprowadzania transferów, zabezpieczenie własności intelektualnej, mienia oraz personelu (Trenerzy, piłkarze, inni pracownicy pionu sportowego), zażegnywanie sporów, przekształcenia formy prawnej, pozyskiwanie środków na działalność oraz odzyskiwanie należności w ramach różnego rodzaju ekwiwalentów. Dlatego warto poszerzać wiedzę i zdobywać nowe kompetencje, które pozwolą rozwijać podmiot sportowy.

Zachęcamy do udziału władze Klubów/Akademii, Dyrektorów ds. sportowych, Koordynatorów ds. szkolenia młodzieży, osoby z pionu administracyjnego czy organizacyjnego. Wiedza przekazywana podczas naszego spotkania bazuje nie tylko na podstawach teoretycznych, ale zawiera mnóstwo odniesień praktycznych, popartych konkretnymi przykładami.

Polecam to szkolenie wszystkim osobom, którym dobro Klubu czy Akademii leży na sercu. Nawet najlepsze pomysły merytoryczne muszą być realizowane zgodnie z literą prawa, warto również posiadać dużą wiedzę na temat rozwiązań formalnych, stosowania odpowiednich zabezpieczeń administracyjnych, jak również dbać o rozwój organizacyjny. Czasem kilka kluczowych działań pozwoli odzyskać lub pozyskać środki finansowe, które mogą zostać zainwestowane w struktury, procedury, projekty merytoryczne oraz pracowników. Dariusz Laszczyk dysponuje dużym doświadczeniem we wszystkich wymienionych obszarach i niewątpliwie może wesprzeć wiedzą oraz radą każdy podmiot sportowy – komentuje Marcin Gabor, zarządzający marką TrainerPRO.   

Oto najważniejsze informacje, dotyczące warsztatów.

I. Termin – nowy termin jeszcze nieustalony
II. Miejsce szkolenia – ???
III. Czas trwania jednego dnia szkolenia – 7-8 godzin
IV. Agenda:

 1. Zatrudnianie Trenerów piłkarskich – ogólne regulacje prawne
 2. Kontrakty o profesjonalne uprawianie piłki nożnej
 3. Zawieranie kontraktów U18 z zawodnikami niepełnoletnimi
 4. Ubezpieczenie zawodników – regulacja prawne
 5. Regulacje prawne dotyczące zmiany przynależności klubowej zawodników
 6. Regulacje prawne dotyczące Pośredników Transakcyjnych
 7. Ekwiwalenty piłkarskie – krajowe i zagraniczne
 8. Przygotowanie umów scoutingowych
 9. Klub sportowy jako Organizacja pożytku publicznego – zalety uzyskania statusu OPP
 10. Indywidualne konsultacje prawne

V. Prowadzący szkolenie – Dariusz Laszczyk

Jest radcą prawnym od roku 2013. W roku 2017 uzyskał wpis na listę Pośredników Transakcyjnych, prowadzoną przez Polski Związek Piłki Nożnej. Posiada zarówno wykształcenie prawnicze, jak i ekonomiczne. Specjalizuje się w prawie sportowym, cywilnym i gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki negocjacji biznesowych, przygotowywania i zawierania umów, tworzenia i rejestracji spółek, zarządzania w biznesie oraz odzyskiwania należności. Szczególny nacisk kładzie na prawo piłkarskie oraz usługi menedżerskie kierowane dla Trenerów, a także Klubów i Akademii piłkarskich. Dariusz Laszczyk posiada długoletnie doświadczenie w zakresie reprezentowania Klientów przed sądami powszechnymi, organami egzekucyjnymi oraz urzędami państwowymi. Jest profesjonalnym pełnomocnikiem w postępowaniach prowadzonych przed organami Polskiego Związku Piłki Nożnej. Uczestniczy w prowadzeniu negocjacji oraz mediacji, dotyczących sprawa sportowych i gospodarczych.


VI. Cena szkolenia

1. Trenerzy zarejestrowani w bazie danych marki TrainerPRO – 20% rabatu

2. Pozostali Uczestnicy

 • 390 złotych

3. Stałe rabaty – udostępnienie wydarzenia z oficjalnego profilu w portalu Facebook

 • 5% rabatu

 

Kwota obejmuje uczestnictwo w warsztatach, certyfikat potwierdzający udział oraz “słodki catering”.
W przypadku wycofania zgłoszenia przez uczestnika do 20.12.2019, zostaje mu zwrócona cała należność. Po tym terminie 50% sumy zostaje zaksięgowane jako koszty organizacyjne.


Zgłoszenia prosimy kierować na adres biura marki TrainerPRO.

Każde zgłoszenie musi zawierać:

a. personalia kandydata
b. miejsce zamieszkania (bez adresu)
c. powód chęci wzięcia udziału w szkoleniu
d. informację, skąd uczestnik dowiedział się o warsztatach (szczegółowo)

Zapraszamy!

Marka TrainerPRO zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania warsztatów – w tym ostatnim przypadku gwarantowany jest zwrot pełnej kwoty wpłaconej przez uczestnika.