Profesjonalna droga do zawodu Trenera

W Polsce co roku przybywa osób z uprawnieniami trenerskimi. Jednak zdecydowana większość wchodzi w profesję szkoleniową absolutnie nieprzygotowana. Każde dwanaście miesięcy przynosi poszerzenie grona kandydatów, szukających właściwej drogi po omacku. Pokaźna część tej grupy rezygnuje z rozpoczęcia przygody trenerskiej.

Z powodu licznych pytań bez odpowiedzi czy wątpliwości rodzących niepewność. Marka TrainerPRO – jako pierwsza w Polsce – wychodzi naprzeciw opisywanej powyżej problematyce, wprowadzając “System wsparcia przyszłych Trenerów”. Ważną część autorskiego programu stanowią warsztaty “Profesjonalna droga do zawodu Trenera”, które są otwarte dla wszystkich chętnych.

Udział w warsztatach wspomoże wielopłaszczyznowe przygotowanie, które pozytywnie wpłynie na właściwe budowanie indywidualnej historii trenerskiej, a ponadto udaremni fatalny mechanizm zdobywania doświadczeń na niefachowym gruncie.

Na warsztaty zapraszamy:

  • osoby pragnące przygotować się fachowo do zawodu Trenera (bez uprawnień szkoleniowych)
  • osoby chcące dowiedzieć się, czy profesja trenerska jest odpowiednia dla nich (także bez jakiegokolwiek doświadczenia piłkarskiego)
  • Trenerów na początku zawodowej drogi, szukających możliwości rozwoju
  • doświadczonych Trenerów, potrzebujących zdobycia fachowej wiedzy i weryfikacji dotychczasowych przekonań
  • aktywnych piłkarzy, zamierzających przygotować się do zawodu Trenera
  • piłkarzy po zakończeniu przygody sportowej

Podczas warsztatów zostanie przeanalizowana rola Trenera w kontekście licznych aspektów, polskich i europejskich realiów piłki nożnej oraz koniecznych kompetencji trenersko-szkoleniowych. Marcin Gabor przedstawi także filary budowania autorskiej ścieżki trenerskiej, opowie o elementach składowych Modelu Pracy oraz Profilu Trenera, zwracając uwagę na liczne praktyczne składowe profesji szkoleniowej. Prelegent poświęci wiele czasu na kluczową – dla następnych etapów trenerskiego życia, wszystkich wyborów i decyzji – problematykę świadomości piłkarskiej oraz rozumienia piłki nożnej i gry, determinujących poziom merytoryczny Trenera.

Marcin Gabor podzieli się kilkoma wybranymi składowymi własnej filozofii piłkarskiej, przygotowując Uczestników do właściwego porządkowania zapatrywań trenersko-szkoleniowych. W trakcie warsztatów zostaną też scharakteryzowane najistotniejsze komponenty piłki nożnej w postaci taktyki oraz organizacji gry, stanowiące czynnik wpływu na wszystkie inne aspekty – boiskowe i pozaboiskowe.

Warsztaty prowadzone przez Marcina Gabora obejmują bardzo szerokie spektrum zagadnień, pozwalających zdecydowanie poszerzyć wiedzę na temat piłki nożnej i zawodu Trenera. Uczestnicy szkolenia otrzymują możliwość prawidłowego zrozumienia futbolu, spojrzenia na piłkę nożną z faktycznie fachowej perspektywy. Wszystkie aspekty omawiane zostają, oczywiście, w kontekście strategiczno-taktycznym.

Przekazywane treści charakteryzują się najwyższym poziomem merytorycznym, kompleksowością oraz komplementarnością. Prezentowana wiedza posiada nowatorski charakter, wyróżnia się – opartą na latach analiz – “praktyczną teorią” oraz funkcjonalnością konceptu. Spotkaniu towarzyszy prezentacja multimedialna, a zagadnienia taktyczne wyjaśniane są z pomocą tablicy taktycznej. Kameralny charakter spotkania motywuje do stałego zaangażowania, wpływającego pozytywnie na przyswajanie wiedzy przez uczestników.

Oto najważniejsze informacje, dotyczące warsztatów.

I. Termin – jeszcze nieustalony
II. Miejsce szkolenia – ???
III. Czas trwania jednego dnia szkolenia – 7-8 godzin
IV. Agenda:

1. Charakterystyka zawodu

a. wady i zalety roli Trenera
b. profesja trenerska w Polsce
c. przedstawienie potrzebnych kompetencji trenersko-szkoleniowych

2. Niewłaściwe kierunku rozwoju piłki nożnej

a. omówienie problemów europejskiej piłki
b. wzajemne relacje poszczególnych grup zawodowych w piłce nożnej oraz ich wpływ na własną pracę
c. cytaty jako przykład niewłaściwego rozumienia piłki nożnej

3. Wybrane elementy Filozofii piłki nożnej Marcina Gabora

a. kompleksowość piłki nożnej
b. zagadnienia taktyczna jako najważniejszy element futbolu
c. wpływ taktyki na wszystkie aspekty boiskowej i pozaboiskowe
d. piłka nożna jako sport zespołowy
e. kategorie sytuacji jako podstawa rozumienia gry
f. Trener to nie wyniki

4. Model Pracy

a. Struktura Modelu Pracy
b. wpływ świadomości piłkarskiej oraz rozumienia piłki nożnej na Model Pracy
c. elementy szczegółowe Modelu Pracy

5. Profil Trenera

a. Struktura Profilu Trenera
b. charakterystyka szczegółowa Profilu Trenera

6. Budowa własnej drogi trenerskiej

a. syndrom matrycy
b. Ja jako Trener – pierwsze kroki
c. chronologia pracy nad własną charakterystyką trenerską
d. budowanie składowych Profilu Trenera – wstęp

7. Ćwiczenie praktyczne

a. definiowanie podstawowych preferencji trenersko-szkoleniowych
b. umiejętność rozmowy na temat swoich przekonań
c. prezentacja nowego otwarcia

V. Prowadzący szkolenie – Marcin Gabor

Od prawie piętnastu lat funkcjonuje w profesjonalnej piłce. Najpierw przez wiele lat w Polsce, dzisiaj w Niemczech oraz innych krajach europejskich. Pełnił dotychczas różne role – Trenera, Analityka, Dyrektora ds. sportowych, Szefa działu scoutingu. W kilku klubach odpowiadał za ujednolicenie Systemu Szkolenia i Prowadzenia Drużyn oraz wprowadzenie zunifikowanego Modelu Gry. Marcin Gabor bazuje w swojej pracy na twardych zasadach merytorycznych, wypracowanej dogłębnie Filozofii piłki nożnej oraz absolutnej konsekwencji działania. Trener koncepcyjny z precyzyjnie zdefiniowanym Modelem Gry. Zbudował autorską strukturę Profilu Trenera, Scoutingu Trenerskiego, Weryfikacji Pracy Trenera, Weryfikacji Rozwoju Drużyny, jak również czterostopniowy Proces Rekrutacji Trenera. Szkoli Trenerów podczas kursów UEFA, a także własnych warsztatów, czy innych kursów/konferencji na terenie Polski oraz Niemiec. Dodatkowo stworzył zindywidualizowany program rozwoju Trenerów oraz przyszłych Trenerów (osoby bez uprawnień) w ramach marki TrainerPRO. Wspiera też fachową wiedzą Kluby w Polsce, Niemczech i Austrii, budując profesjonalne Profile Klubów, strukturę pionę sportowego oraz wszystkie procesy tym zakresie. Od 2016 roku Marcin Gabor pełni funkcję Head of tactical analysis & development w niemieckiej firmie Die Ligen Analyse. Stworzył koncept „analizy kontekstowej” na podstawie własnej filozofii piłkarskiej, szereg profesjonalnych produktów analitycznych, które – jako absolutne novum – wprowadza do klubów w Niemczech, Francji oraz Hiszpanii.

VI. Cena szkolenia

1. Trenerzy zarejestrowani w bazie danych marki TrainerPRO – 20% rabatu od ceny w danym okresie

2. Nowi Uczestnicy

  • 350 złotych

3. Stałe rabaty

a. udostępnienie wydarzenia w portalu Facebook – 5%

Kwota obejmuje uczestnictwo w warsztatach, certyfikat potwierdzający udział oraz “słodki catering”.
W przypadku wycofania zgłoszenia przez uczestnika do 30.11.2019, zostaje mu zwrócona cała należność. Po tym terminie 50% sumy zostaje zaksięgowane jako koszty organizacyjne.


Zgłoszenia prosimy kierować na adres biura marki TrainerPRO.

Każde zgłoszenie musi zawierać:

a. personalia kandydata
b. miejsce zamieszkania (bez adresu)
c. powód chęci wzięcia udziału w szkoleniu
d. informację, skąd uczestnik dowiedział się o warsztatach (szczegółowo)

Zapraszamy!

Marka TrainerPRO zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania warsztatów – w tym ostatnim przypadku gwarantowany jest zwrot pełnej kwoty wpłaconej przez uczestnika.

Pamiętajcie, że przy zebraniu minimum dwunastoosobowej grupy, kolejną sesję możemy przeprowadzić również w Waszym mieście!