Doradztwo prawne – Trenerzy, Kluby, Akademie

Wsparcie prawne potrzebne jest w każdej dziedzinie życia. Także w piłce nożnej, która otwiera mnóstwo szans, ale tworzy również przeróżne zagrożenia. Dlatego każdy Trener powinien posiadać w odwodzie sprawdzonego partnera, podobnie jak każdy Klub czy Akademia. Marka TrainerPRO oferuje preferencyjną pomoc Kancelarii Radcy Prawnego Dariusz Laszczyk.

Dariusz Laszczyk jest radcą prawnym od roku 2013. W roku 2017 uzyskał wpis na listę Pośredników Transakcyjnych, prowadzoną przez Polski Związek Piłki Nożnej. Posiada zarówno wykształcenie prawnicze, jak i ekonomiczne. Specjalizuje się w prawie sportowym, cywilnym i gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki negocjacji biznesowych, przygotowywania i zawierania umów, tworzenia i rejestracji spółek, zarządzania w biznesie oraz odzyskiwania należności. Szczególny nacisk kładzie na prawo piłkarskie oraz usługi menedżerskie kierowane dla Trenerów, a także Klubów i Akademii piłkarskich. Dariusz Laszczyk posiada długoletnie doświadczenie w zakresie reprezentowania Klientów przed sądami powszechnymi, organami egzekucyjnymi oraz urzędami państwowymi. Jest profesjonalnym pełnomocnikiem w postępowaniach prowadzonych przed organami Polskiego Związku Piłki Nożnej. Uczestniczy w prowadzeniu negocjacji oraz mediacji, dotyczących sprawa sportowych i gospodarczych.

W ramach współpracy marki TrainerPRO z Kancelarią Radcy Prawnego Dariusz Laszczyk proponujemy wielorakie formy wsparcia.

DLA TRENERÓW, ANALITYKÓW, DYREKTORÓW DS. SPORTOWYCH

  • negocjowanie i zawieranie kontraktów z klubami oraz akademiami piłkarskimi
  • pomoc prawna przy negocjowaniu i zawieraniu innych umów z klubami/akademiami piłkarskimi
  • doradztwo prawne w sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych
  • windykacja zaległego wynagrodzenia
  • pomoc prawna w zmianach i rozwiązywaniu kontraktów
  • reprezentowanie przed sądami i urzędami w Polsce we wszelkich sprawach prawnych
  • reprezentowanie przed organami Polskiego Związki Piłki Nożnej
  • przygotowanie umów marketingowych i sponsorskich
  • ochrona prawna prywatnego majątku
  • reprezentowanie w postępowaniach odszkodowawczych oraz o zadośćuczynienie
  • doradztwo biznesowe
  • pomoc prawna w sprawach osobistych

DLA KLUBÓW ORAZ AKADEMII PIŁKARSKICH

  • pośrednictwo transakcyjne
  • obsługa prawna transferów
  • przygotowanie umów sponsorskich i inwestycyjnych
  • przygotowanie dokumentacji do pozyskania dotacji sportowych
  • przygotowanie dokumentacji do pozyskania dotacji na budowę i renowacje infrastruktury sportowe
  • restrukturyzacje klubów i akademii piłkarskich
  • stała obsługa prawna klubów i akademii piłkarskich
  • przygotowanie umów scoutingowych
  • odzyskiwanie polskiego ekwiwalentu PZPN
  • windykacja Training Comepnsation
  • windykacja Solidarity Contribute
  • pomoc prawna w sporach z zawodnikami, trenerami, agentami innymi klubami

Zachęcamy do skorzystania z pomocy prawnej na preferencyjnych warunkach. Warto podjąć kontakt z biurem marki TrainerPRO i zapytać o szczegóły.