Analiza taktyczna widziana inaczej

Kolejne warsztaty w talii marki TrainerPRO noszą nazwę „Analiza taktyczna widziana inaczej”. Podczas spotkania istnieje możliwość zapoznania się z autorskim spojrzeniem Marcina Gabora na zagadnienia strategiczno-taktyczne i analizę taktyczną.

To już kolejna edycja warsztatów, cieszących się dużym zainteresowaniem wśród osób ambitnych oraz chcących myśleć inaczej niż stereotypowo. Zaproszenie kierowane jest do Trenerów (wszystkich klas rozgrywkowych, kategorii wiekowych, a także specjalizacji), przyszłych Trenerów, Analityków, Dyrektorów ds. sportowych, scoutów, piłkarzy, klubowych oficjeli, agentów piłkarskich, dziennikarzy oraz wszystkich osób, chcących poszerzyć prawdziwie merytoryczną wiedzę.

Rozumienie piłki nożnej oraz taktyka stanowią najważniejsze elementy futbolu, jednocześnie będąc punktem odniesienia dla wszystkich komponentów Modelu Pracy Trenera czy Analityka. Brak właściwej i rozbudowanej wiedzy w tym zakresie uniemożliwia fachową pracę, w tym także przygotowanie merytorycznej analizy taktycznej pojedynczego meczu, jednostki treningowej oraz analizy rozwoju zespołu w szerszej perspektywie czasowej. Dlatego faktycznym nurtem warsztatów – jak podczas wszystkich szkoleń Marcina Gabora – będzie pojmowanie piłki nożnej jako dyscypliny, rozumienie gry i taktyka. Tym razem jednak nastąpi wyraźne ukierunkowanie na obszar analizy taktycznej. Czy obecny standard analityczny, obowiązujący w Europie, jest prawidłowy? Skupiać się na analizie jakościowej czy ilościowej? Warto podążać wyznaczoną drogą, a może poszukać własnej ścieżki analitycznej? Jakie elementy leżą u podstaw profesjonalnego procesu analitycznego? W jaki sposób przygotować własny szablon analizy? Jak badać postawę własnej drużyny, a jakie czynniki wyodrębniać w postawie rywala? Powyższe wątpliwości, a także wiele innych pytań, doczeka się odpowiedzi podczas intensywnego dnia pracy warsztatowej.

Autorski program edukacyjny Marcina Gabora charakteryzuje się kompleksowością omawianych zagadnień, wyróżnia “praktyczną teorią” – opartą na latach analiz – oraz funkcjonalnością konceptu, opartego na niestandardowym rozumieniu piłki nożnej. Warto poznać sposób odczytywania piłki nożnej zupełnie odmienny od sztampowego, wybiórczego, czy – ujmując to w najkrótszy sposób – po prostu mało fachowego. I analizować wreszcie według własnych zasad.

Warsztaty są oparte na prezentacji multimedialnej, wzbogacone o pracę przy tablicy taktycznej, fragmenty filmowe dopełniające przekazywane treści, a całość dopełnią wspólne ćwiczenia z wykorzystaniem programu do analizy taktycznej. Każde wydarzenie edukacyjne marki TrainerPRO ma kameralny charakter, co wzmaga koncentrację Uczestników, wpływa pozytywnie na kontakt z Prelegentem, jak również pomaga utrwalać uzyskane informacje.

Oto najważniejsze informacje, dotyczące warsztatów:

I. Termin – jeszcze nieustalony
II. Miejsce szkolenia – ???
III. Czas trwania jednego dnia szkolenia – 7-8 godzin
IV. Agenda:

1. Wybrane elementy Filozofii piłki nożnej Marcina Gabora

a. kompleksowość piłki nożnej
b. zagadnienia taktyczna jako najważniejszy element futbolu
c. wpływ taktyki na wszystkie aspekty boiskowej i pozaboiskowe
d. piłka nożna jako sport zespołowy
e. kategorie sytuacji jako podstawa rozumienia gry

2. Wprowadzenie do analizy taktycznej

a. rozumienie podstawowych zagadnień taktycznych
b. topografia boiskowa
c. fazy gry

3. Prezentacja konceptu „analizy kontekstowej” – autorska idea Marcina Gabora

a. System analityczny
b. Metodyka analityczna – obszary koncepcyjne
c. akcja i scena – różnice
d. trzystopniowe zaznaczanie scen (kontekstowe) – porównanie do metody separatywnej i ciągłej
e. Proces analityczny – wpływ metodyki 
f. Tagging-System
g. produkty analityczne Marcina Gabora, używane w klubach niemieckich, hiszpańskich, francuskich i austriackich

4. Główne założenia analizy taktycznej

a. analiza jakościowa oraz ilościowa – dlaczego prawdziwa analiza wygrywa z liczbami?
b. rodzaje analizy
c. analiza gry własnego zespołu, analiza rywala – różnice strukturalne
d. produkty analityczne – własna praca
e. obszary analityczne – różne perspektywy strukturalne i czasowe

5. Nowe technologie w analizie taktycznej

a. cechy charakterystyczne materiału filmowego
b. narzędzia do rejestrowania materiału filmowego
c. wybór programu do analizy taktycznej
d. Tracking jako narzędzie analityczne

6. Praktyczny wstęp do analizy taktycznej

a. strukura i maska analityczna – różnice
b. zasady tworzenia indywidualnej maski analitycznej
c. trzystopniowa budowa maski analitycznej
d. kategoryzowanie akcji + zaznaczanie scen + ocena akcji = profesjonalna procedura analityczna
e. wykorzystanie interaktywnych boisk w analizie
f. praca z filtrami analitycznymi

7. Ćwiczenie praktyczne

a. wybór charakterystyki własnej maski analitycznej
b. wstęp do budowy maski analitycznej
c. praca z materiałem filmowym

V. Prowadzący szkolenie – Marcin Gabor

Od prawie piętnastu lat funkcjonuje w profesjonalnej piłce. Najpierw przez wiele lat w Polsce, dzisiaj w Niemczech oraz innych krajach europejskich. Pełnił dotychczas różne role – Trenera, Analityka, Dyrektora ds. sportowych, Szefa działu scoutingu. W kilku klubach odpowiadał za ujednolicenie Systemu Szkolenia i Prowadzenia Drużyn oraz wprowadzenie zunifikowanego Modelu Gry. Marcin Gabor bazuje w swojej pracy na twardych zasadach merytorycznych, wypracowanej dogłębnie Filozofii piłki nożnej oraz absolutnej konsekwencji działania. Trener koncepcyjny z precyzyjnie zdefiniowanym Modelem Gry. Zbudował autorską strukturę Profilu Trenera, Scoutingu Trenerskiego, Weryfikacji Pracy Trenera, Weryfikacji Rozwoju Drużyny, jak również czterostopniowy Proces Rekrutacji Trenera. Szkoli Trenerów podczas kursów UEFA, a także własnych warsztatów, czy innych kursów/konferencji na terenie Polski oraz Niemiec. Dodatkowo stworzył zindywidualizowany program rozwoju Trenerów oraz przyszłych Trenerów (osoby bez uprawnień) w ramach marki TrainerPRO. Wspiera też fachową wiedzą Kluby w Polsce, Niemczech i Austrii, budując profesjonalne Profile Klubów, strukturę pionę sportowego oraz wszystkie procesy tym zakresie. Od 2016 roku Marcin Gabor pełni funkcję Head of tactical analysis & development w niemieckiej firmie Die Ligen Analyse. Stworzył koncept „analizy kontekstowej” na podstawie własnej filozofii piłkarskiej, szereg profesjonalnych produktów analitycznych, które – jako absolutne novum – wprowadza do klubów w Niemczech, Francji oraz Hiszpanii.

VI. Cena szkolenia

1. Trenerzy zarejestrowani w bazie danych marki TrainerPRO – 20% rabatu od ceny w danym okresie

2. Nowi uczestnicy

  • 490 złotych

3. Stałe rabaty

a. udostępnienie wydarzenia w portalu Facebook – 5%

Kwota obejmuje uczestnictwo w warsztatach, certyfikat potwierdzający udział oraz “słodki catering”.
W przypadku wycofania zgłoszenia przez uczestnika do 31.10.2019, zostaje mu zwrócona cała należność. Po tym terminie 50% sumy zostaje zaksięgowane jako koszty organizacyjne.


Zgłoszenia prosimy kierować na adres biura marki TrainerPRO.

Każde zgłoszenie musi zawierać:

a. personalia kandydata
b. miejsce zamieszkania (bez adresu)
c. powód chęci wzięcia udziału w szkoleniu
d. informację, skąd uczestnik dowiedział się o warsztatach (szczegółowo)

Zapraszamy!

Marka TrainerPRO zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania warsztatów – w tym ostatnim przypadku gwarantowany jest zwrot pełnej kwoty wpłaconej przez uczestnika.

Pamiętajcie, że przy zebraniu minimum dwunastoosobowej grupy, kolejną sesję możemy przeprowadzić również w Waszym mieście!